Wierzenia / Beliefs / Słowianie, Lechici, Goplanie, Polanie / chramy, wiece, kościoły, sanktuaria

COLLECTION MODA ________  WIARA  ________

RELIGIA, WIARA ORAZ WIEDZA STARA:

***

Wiec Lechitów: Zwyczaje i święta dawnej wiary –

Kruszwica Inowrocław Gniezno Włocławek i wojna o wodę – np. w ZSRR – Rosja

“(…) Tu jest kolebka cywilizacji, na Kujawach, nad Gopłem (…) jest to celowe przez ludzi, którzy wiedzą więcej od nas, na pewno są tacy ludzie, celowo próbują zniszczyć tą świadomość (…)”

Rozmowa o rzekach, wodzie – kulcie akwatycznym naszych przodków i ich roli w dniu dzisiejszym.

0:25 Skojarzenia, zagadki, losowanie haseł 1:35 Narodziny – woda w życiu człowieka i po jego śmierci 5:25 Gopło – woda pradawna, osiedla na wodzie, Biskupin 8:25 Osuszanie wód Noteci i Gopła w XVIII-XIX wieku od budowy Kanału Bydgoskiego w latach 1772-1774 [errata: nie od 1711 roku] 9:30 Bitwa pod Mątwami 1666 roku – Noteć szeroka na 3-4 km z bagnami 10:30 Bagna wciągają – Rola bagien w obronności, naturalne granice 11:50 Mołdawia, Żuławy i Kujawy – delty u historycznego ujścia do morza 13:25 Mielno, Władysławowo – polska Ibiza, Majorka, imprezy – nad historycznym Mare Polonorum, gdy Gopło było o 12 km dłuższe, historyczna żegluga 14:45 Turandot – opera i region Niziny Turańskiej, związki Azji Środkowej i Kujaw i Polski, języki turkijskie: kazachski, tatarski, uzbecki… a gwara kujawska i język polski.

Zachować dla potomności, aby dzieło naszych przodków było wieczne i dawało nam siłę iść dalej, mimo przeciwności losu, aby pamięć o ich wierze znalazła dom w cieple naszych serc.

Polowanie na Myszy, Kruszwica Polska 27.08.2022 r.


w zasięgu Boga: „Dusze zmarłych wiernych odpoczywajcie w pokoju!”

au portée de Dieu: “Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix !

Od 1939 roku Niemcy wywieźli tysiące ludzi z miast i wsi powiatu. Zaczęły się masowe morderstwa w pobliskich lasach, zwłaszcza inteligencji i działaczy społecznych, transporty do Rzeszy – głównie młodzieży szkolnej i Generalnej Guberni – całych rodzin.

Do obozów koncentracyjnych i zagłady oraz gett wysłano wszystkich miejscowych Żydów, a także wielu Polaków. Młodzież i starsi, mężczyźni oraz kobiety odważnie przejawiali opór wobec najeźdźcy, prowadząc akcje sabotażowe, szczególnie wobec przedsiębiorstw pracujących na rzecz niemieckiej gospodarki, tajne nauczanie i pomoc więźniom obozu hitlerowskiego na Błoniach.

Chwila wyzwolenia od okupanta niemieckiego wiązała się z władzą Komendantury Wojennej pod dowództwem radzieckim oraz ze stałą odtąd obecnością Armii Czerwonej.

Jej żołnierze, a być może też specjalne służby, od chwili wkroczenia do Inowrocławia zachowywali się bezwzględnie, a w wielu przypadkach bestialsko, dokonując morderstw, gwałtów i kradzieży.

Restrykcyjnym i szeroko rozbudowanym organom władzy towarzyszyła aktywność podziemnych oddziałów zbrojnych, powstałych w czasie okupacji hitlerowskiej i po jej zniesieniu. Prowadziły one walkę o wyzwolenie Ojczyzny spod władzy radzieckiej, kierującej Rządem, jego organami i instytucjami na wszystkich szczeblach. Obok nich licznie tworzyły się organizacje konspiracyjne, w szczególności zakładane przez młodzież, do czego zmuszała ich trudna sytuacja w kraju. Sprzeciw wobec władzy jaki przejawiała młodzież szkolna, wspierana była przez nauczycielstwo, a także kościół katolicki i jego organizacje.

Łącznie na terenie powiatu inowrocławskiego w latach 1945 – 1956 zaangażowanych w organizacjach religijnych i patriotycznych, było ponad 8000 osób.

Wojska radzieckie opuściły Polskę ostatecznie 18 września 1993 roku, poza 30-osobową Misją Wojskową FR, która wyjechała w 1994 roku.

Pozostali jednak ludzie związani z grupami interesów i wpływający na politykę Polski,

przenikający bardzo głęboko w strukturę jednego z najpotężniejszych w Polsce zgromadzeń,

jedynie de iure – religijnych z siedzibą w Toruniu.

***


***

  1. Kościoły w Polsce i we Francji
  2. Współczesne modlitwy i obrzędy religijne
  3. Pradawne wierzenia i prastare obrzędy oraz ich wpływ na codzienne życie
  4. Renowacja świątyń, zbiórki pieniężne / fundraising na ratowanie zabytków dziedzictwa kulturowego
%d bloggers like this: