Monthly Archives: maj 2014

WP

Historia Ukrainy w Orient Expressie

Gdy na obszarze Europy Zachodniej w latach 90. XX wieku kontynuowany był proces integracji państw, w Europie Środkowej i Wschodniej następował proces dezintegracji i fragmentacji państw, rozpad monolitu ZSRR, Jugosławii…

Komisja Europejska

Czym jest tożsamość europejska?

Autor: Adam Lech Janowski Czym jest tożsamość europejska ? Tożsamość grupy składa się – jak pisze Harold Robert Isaacs z określonego zespołu dóbr i identyfikacji, które jednostka dzieli z innymi członkami…

Słowiańszczyzna

Popielidzi i Polanie, czyli my Słowianie

Autor: Adam Lech Janowski Początki państwa polskiego datują się na długo przed panowaniem Mieszka I. Żeby zrozumieć sens słów Popielidzi i Polanie, a także wartość kultury słowiańskiej i prapolskiej warto…

IMG

Rozwój przemysłu okrętowego w Polsce

Autor: Adam Lech Janowski Stocznie w Polsce działają bardzo prężnie, a sam rynek okrętowy w Polsce wygląda bardzo obiecująco. Polska bardzo dobrze wykorzystuje swój wielki potencjał produkcyjny i dobrą koniunkturę…

%d bloggers like this: