Monthly Archives: luty 2022

Lithuania Litwa Lietuva – Czy te miejsca na Litwie są bezpieczne, zabezpieczone przy granicy z Polską między Obwodem Kaliningradzkim a Białorusią?

Czy te miejsca na Litwie są bezpieczne, zabezpieczone przy granicy z Polską między Obwodem Kaliningradzkim a Białorusią? Are these placese secure 18:45? 24.02.2022. Scenariusz suwalski / Suwalki scenario / Suvalkijos…

Nowe-stare, następne cele Kremla i Putina na Europę: Polska, Litwa, Ukraina, Gruzja, Rumunia, Bułgaria – zdobycie granicy z Turcją z obus stron Morza Czarnego, presja na Turcję, którą Kreml chciałby podbić, zdobyć. Rosja państwo terrorystyczne. / New-old, new goals of the Kremlin and Putin for Europe: Poland, Lithuania, Ukraine, Georgia, Romania, Bulgaria – conquering the border with Turkey from both sides of the Black Sea, pressure on Turkey, which the Kremlin would like to conquer, conquer. Russia is a terrorist state. / Нові-старі, нові цілі Кремля і Путіна для Європи: Польща, Литва, Україна, Грузія, Румунія, Болгарія – підкорення кордону з Туреччиною з обох боків Чорного моря, тиск на Туреччину, яку Кремль хотів би підкорити , завоювати. Росія – терористична держава. / Noi, vechi, noi obiective ale Kremlinului și Putin pentru Europa: Polonia, Lituania, Ucraina, Georgia, România, Bulgaria – cucerirea graniței cu Turcia de pe ambele maluri ale Mării Negre, presiune asupra Turciei, pe care Kremlinul ar dori să o cucerească , a cuceri. Rusia este un stat terorist. / Нови-стари, нови цели на Кремъл и Путин за Европа: Полша, Литва, Украйна, Грузия, Румъния, България – завладяване на границата с Турция от двете страни на Черно море, натиск върху Турция, която Кремъл би искал да завладее , покори. Русия е терористична държава. / Nauji seni, nauji Kremliaus ir Putino tikslai Europai: Lenkijai, Lietuvai, Ukrainai, Gruzijai, Rumunijai, Bulgarijai – sienos su Turkija užkariavimas iš abiejų Juodosios jūros pusių, spaudimas Turkijai, kurią Kremlius norėtų užkariauti. , užkariauti. Rusija yra teroristinė valstybė. / Kremlin ve Putin’in Avrupa için yeni-eski, yeni hedefleri: Polonya, Litvanya, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan – Karadeniz’in her iki tarafından Türkiye sınırını fethetmek, Kremlin’in fethetmek istediği Türkiye üzerindeki baskı , fethetmek. Rusya bir terör devletidir.

Nowe-stare, następne cele Kremla i Putina na Europę: Polska, Litwa, Ukraina, Gruzja, Rumunia, Bułgaria – zdobycie granicy z Turcją z obu stron Morza Czarnego, presja na Turcję, którą Kreml chciałby…

%d bloggers like this: