3 miliardy złotych m. in. na onkologię i psychiatrię dziecięcą zamiast na TVP Telewizja Polska. Premier Donald Tusk potwierdził i zdecydował wobec weta uchwały okołobudżetowej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Podwyżki dla nauczycieli. TVP PAP i Polskie Radio w stanie likwidacji. Wiadomości

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział dziś, że dodatkowe 3 miliardy złotych zasilą budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze te zostaną przeznaczone głównie na onkologię dziecięcą, ale także na psychiatrię dziecięcą i inne programy opieki zdrowotnej.

Premier ponadto zapewnił, że będzie zabiegał także o dodatkowe środki na służbę zdrowia w budżetach administracji publicznej. Prezydent Andrzej Duda wpierw zawetował uchwałę okołobudżetową, a następnie wskazał, że jego decyzja ma związek z przeznaczeniem 3 miliardów złotych na media publiczne.

Jednakże premier Donald Tusk wielokrotnie zapowiadał wcześniej, że większość tych pieniędzy zostanie przeznaczona na onkologię dziecięcą, niestety Prezydent ogłosił veto.

Dlatego też, w efekcie prezydenckiego weta, na pierwszym po Świętach posiedzeniu rządu Rada Ministrów zdecydowała się jednoznacznie zapisać w nowej ustawie budżetowej, że pieniądze te będą przeznaczone w formie obligacji na leczenie dzieci. Będą one współfinansowały onkologię i psychiatrię dziecięcą, czyli dwie dziedziny medycyny, w których potrzeby są największe.

Wobec braku możliwości finansowania TVP, PAP i Polskiego Radio oraz dla zabezpieczenia ich majątku oraz pracy dla pracowników zostały one postawione w stan likwidacji, co potwierdził dziś minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

Andrzej Duda przesłał do Sejmu własny projekt ustawy podwyższający pensje dla nauczycieli, ale Sejm będzie rozpatrywał go zgodnie z porządkiem Sejmu do dopiero w styczniu.

Ponieważ Andrzej Duda blokując uchwałę okołobudżetową, de facto równocześnie zablokował podwyżki dla nauczycieli, które mogły być wypłacone jeszcze w grudniu, rząd Donalda Tuska zdecydował, że i tak mimo weta Prezydenta będzie wypłacał podwyżki nauczycielom i w Nowym Roku nastąpi wyrównanie za zablokowane podwyżki przez Prezydenta w 2023 roku.

Dlaczego Prezydent zawetował Ustawę Okołobudżetową? Powodem miało być wstawienie do niej dofinansowania na TVP w kwocie 3 mld zł, które Premier od dawna obiecywał przekazać na leczenie dzieci chorych na raka, co przekazywane było wielokrotnie.

Dlaczego zatem Prezydent tak postąpił? Celem mogło być doprowadzenie do stanu, w którym nowy rząd nie jest w stanie przedstawić Prezydentowi Ustawy Budżetowej, czego następstwem mogłoby być rozpisanie nowych wyborów, co jest jednak praktycznie nie realne.

Prezydent Andrzej Duda jest politykiem PiS i od ponad 7 lat realizuje interesy tej partii. To mogło by tłumaczyć jego zachowanie i decyzję.

Finalnie w oczach wielu obywateli zapamiętany będzie jako ten, który zablokował pieniądze dla nauczycieli, po to by samemu je rzekomo dać w świetle fleszy. Na tą chwilę zakończyło się to jednak jego niepowodzeniem.

Niektórzy mówią “Szach” – jako odpowiedź Premiera na Weto Prezydenta.

Co więcej, Koalicja 15 Października przekazuje trzy miliardy na opiekę i leczenie dzieci – zamiast na telewizję. Dokonuje zatem szczytnego działania i jesteśmy im za to wdzięczni, że postępują godnie dla dobra obywateli. Jest to tez sytuacja zero-jedynkowa. Mamy przed sobą fakty, a nie obietnice.

Gratulacje w imieniu chorych dzieci m. in. na raka oraz wymagających opieki psychiatrycznej oraz ich rodziców!

Прем’єр-міністр Доланд Туск оголосив сьогодні, що додаткові 3 мільярди злотих будуть виділені до бюджету Національного фонду охорони здоров’я. Ці гроші підуть насамперед на дитячу онкологію, а також на дитячу психіатрію та інші програми охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр також запевнив, що також шукатиме додаткові кошти на медичну послугу в державних бюджетах. Президент Анджей Дуда спочатку наклав вето на бюджетну резолюцію, а потім зазначив, що його рішення стосується виділення 3 мільярдів злотих на суспільні ЗМІ.

Однак прем’єр-міністр Дональд Туск раніше неодноразово заявляв, що більшість цих грошей буде спрямовано на дитячу онкологію, але, на жаль, президент оголосив про своє вето.

Тому внаслідок президентського вето на першому після Різдва засіданні уряду Рада вирішила чітко прописати в новому законі про бюджет, що ці гроші будуть виділятися у вигляді облігацій на лікування дітей. Співфінансуватимуть онкологію та дитячу психіатрію, тобто дві галузі медицини, де найбільше потреби.

Через неспроможність фінансувати TVP, PAP і Polskie Radio, а також забезпечити свої активи та роботу для своїх співробітників, їх було ліквідовано, що сьогодні підтвердив міністр культури Бартомієй Сенкевич.

Анджей Дуда направив до Сейму власний законопроект про підвищення зарплат вчителям, але Сейм розгляне його відповідно до порядку денного Сейму лише в січні.

Оскільки Анджей Дуда, заблокувавши бюджетну резолюцію, де-факто також заблокував підвищення вчителям, які могли бути виплачені ще в грудні, уряд Дональда Туска вирішив, що, незважаючи на вето президента, все одно виплачуватиме підвищення вчителям, а в новому Рік буде компенсація за заблоковані президентом підвищення у 2023 році.

Чому президент наклав вето на закон про бюджет? Причиною було включення субсидії на TVP у розмірі 3 мільярдів злотих, яку прем’єр-міністр давно обіцяв надати на лікування онкохворих дітей, що багато разів надавалося.

Так чому ж Президент це зробив? Метою може стати досягнення ситуації, коли новий уряд не зможе представити президенту закон про бюджет, що може призвести до призначення нових виборів, що, однак, практично нереально.

Президент Анджей Дуда є політиком ПіС і вже понад 7 років відстоює інтереси цієї партії. Це могло пояснити його поведінку та рішення.

Зрештою, в очах багатьох громадян він залишиться в пам’яті як той, хто блокував гроші вчителям, щоб нібито сам поставити їх у центр уваги. На цьому, однак, закінчилося провалом.

Дехто каже “шах” – як відповідь прем’єр-міністра на вето президента.

Ба більше, Коаліція 15 жовтня жертвує три мільярди на опіку та лікування дітей – замість телебачення. Тому вони роблять благородну справу і ми вдячні їм за те, що вони гідно діють на благо громадян. Це також ситуація нуль-один. Перед нами факти, а не обіцянки.

Вітання від імені хворих дітей, серед інших. для онкологічних та тих, хто потребує психіатричної допомоги та їхніх батьків!