Archiwum: Akcje ochrony zabytków

Akcje ratowania zabytków przed zniszczeniem, przywracanie wiedzy na ich temat, badania terenowe i poszukiwanie zabytków, wnioskowanie o przeprowadzenie badań specjalistycznych.

***

Les actions pour sauver les reliques contre les dommages, la restauration de connaissances à leur sujet, les recherches sur le terrain et à l’exploration des monuments, l’application d’enquête spécialisée.

Actions to rescue relics from damage, restoring knowledge about them, field research and exploration of monuments, applying for specialized investigation.

Дії, щоб врятувати мощі від пошкоджень, відновлення знань про них, польові дослідження та дослідження пам’яток, що претендують на спеціалізоване дослідження.

Aktionen, um Relikte aus Schäden zu retten, die Wiederherstellung Wissen über sie, Feldforschung und Exploration von Denkmälern, die Anwendung für spezielle Untersuchungen.

***

– Działanie nr Z/1/2012
Działanie na rzecz wpisania „Kalwarii Pakoskiej” na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

– Działanie nr Z/1/2015
Działanie na rzecz zbadania głazów, a także kamieni posiadających ryty oraz utworzenia Parku Kulturowego Askaukalis w Kruszy Zamkowej.

– Działanie nr Z/2/2015
Działanie na rzecz zachowania starego znaku rzecznego nad potokiem Smyrnia w Orłowie w obliczu prac związanych z budową obwodnicy Inowrocławia i wpisania go na listę zabytków.

– Działanie nr Z/3/2015
Działanie na rzecz nawiązania współpracy w zakresie wystawy obrazu skradzionego podczas II Wojny Światowej z Pałacu Lubostroń w Lubostroniu, a odnalezionego przez Magazyn w galerii w Los Angeles.

***

Więcej informacji wkrótce / More info soon / Mehr Infos in Kürze / Детальніше скоро / Plus d’infos bientôt / Více informací brzy / Больш падрабязна хутка / Viac informácií čoskoro / Подробнее скоро