Czyste Morze na codzień i w wakacje. Rewolucja ekologii mórz. Zielone statki – paliwo metanowe, uzdatnianie wody balastowej.

Statki prężnie budowane i remontowane od dekad dzięki własnym siłom przez Stocznię Remontowa Shipbuilding w Gdańsku.
– Ponad 1000 wybudowanych statków i tysiące wyremontowanych!
Ochrona wód Bałtyku to nasze wspólne dziedzictwo i cel Polaków i Europejczyków.

Bezpośrednio od nas zależy czystość wód w tym Pięknym Morzu.

Najważniejsze działania dla poprawy czystości wód:

I. Wymogi wobec armotorów statków i właścicieli wszelkich jednostek pływających

Celem działania jest obniżenie zanieczyszczenia przez jednostki pływające po Morzu Bałtyckim
oraz kontrola tych jednostek przed bezprawnym zanieczyszczeniem wód morskich poprzez zrzuty odpadów do wód morskich.

Prace nad przepisami regulującymi pomiar wwożenia i wywożenia odpadów płynnych i stałych,

w tym sankcji w formie wysokich kar finansowych za dokonywanie zrzutów odpadów do wód morskich.

Powołanie w Polsce instytucji kontrolującej ilość wwożonych i wywożonych odpadów lub przekazanie jej kompetencji do RDOŚ.

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru ilości wwożonych i wywożonych odpadów na obszarze Morza Bałtyckiego oraz przekazania odpadów w porcie i sankcje finansowe w przypadku naruszenia przepisów, zwłaszcza dokonywania zrzutów odpadów do wód morskich.

Automatyczna internetowa rejestracja armatorów i właścicieli jednostek pływających po Morzu Bałtyckim. W myśl proponowanych przepisów po wejściu na stronę internetową, każdy wlaściciel statku może natychmiastowo zarejestrować swoją jednostkę pływajacą i otrzymać potwierdzenie rejestracji z numerem, loginem i hasłem dostępu z podziałem na użytkowników prywatnych, biznesowych oraz publicznych / samorządowych / państwowych.

Pomiar i kontrola ilości odpadów płynnych i stałych na statku w cieśninach duńskich: Skagerrak, Kattegat, Sund, Wielki Bełt i Mały Bełt oraz w portach zarówno w momencie wpłynięcia i przed wypłynięciem. Armator przesyła wkazania ilości odpadów w momencie przekraczania cieśnin duńskich oraz wpłynięcia i przez wypłynięciem w nowy lub dalszy rejs oraz ilość załogi i uśrednioną ilość odpadów komunalnych powstajacych dziennie w przeliczeniu na ilość załogi oraz przemysłowych w zależności od ilości ładunku. Na podstawie uśrednionych danych i aktualnych wskazań możliwe jest obliczenie przybliżónej ilości odpadów jaka przewożona jest na statku. W myśl proponowanych przepisów po dopłynięciu do portu do instytucji kontrolujacej przekazywany powinien być stan rzeczywisty według dokonanego odczytu. W przypadku określonego znacznego przekroczenia stanów  ilości odpadów, instytucja będzie zobowiazana wszcząć postępowanie i ewentualnie nalożyć karę finansową na armatora lub właściciela statku.

Stocznia Remontowa pomaga właścicielom statków w przygotowaniu ich statków do nowego ustawodawstwa z zakresu zarządzania wodami balastowymi. Dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie instalowania różnych typów systemów oczyszczania wody balastowej (BWT).

Remontowa Shiprepair yard assists ship owners to make their ships ready for the new legislation of Ballast Water Management convention. It is providing complex solutions in the area of installing different types of Ballast Water Treatment (BWT) Systems.

Remontowa Shiprepair yard ayuda a los armadores a preparar sus barcos para la nueva legislación de la convención de gestión del agua de lastre. Está proporcionando soluciones complejas en el área de instalación de diferentes tipos de sistemas de tratamiento de agua de lastre (BWT).