Dniestr – rzeka gwiazd, river of stars

[:pl]

Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody. Jest piękna, magiczna, czarodziejska, tajemnicza, pełna bogactw historii. Dniestr rzeka river Ukraine Ukraina piękna Reka beautiful zwiedzanie turystyczna

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:en]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:de]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:zh]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:ru]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:fr]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:sv]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:ua]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:sk]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:lt]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:hu]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:ar]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:by]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:tt]Dniestr, jedna z najważniejszych rzek Ukrainy, podobnie jak Wisła ma w tym roku także wyjatkowo niski poziom wody.

Wisła wypływa z Karpat Zachodnich, z Beskidu Śląskiego z Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), Dniestr – ok. 300 km na wschód z Karpat Wschodnich, z Beskidu Wschodniego, spod Czontyjówki (913 m n.p.m.) powyżej wsi Wołczego (Wołcze), poniżej szczytu Rozłucza (933 m n.p.m.). Dopływy lewego brzegu Dniestru są mniej zalesione i zaczynają swój bieg na wysokości od 700 do poniżej 400 m, z kolei dopływy prawego brzegu – na wysokości od 1500 do 350 m.

W starożytności Dniestr nazywany był Tyras, a przez pozniejszych Greków – Danaster lub Dynaster, określeniem zawierającym w sobie słowo gwiazda. Nie trudno dziwić się Grekom, że tak ich urzekło odbicie gwiazd , które skrywały się w nocy na tafli tak pięknej rzeki.

Oprac. Adam Lech Janowski

Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, s. 51.

Zdjęcia Dniestru w okolicach Czerniowiec: Andriy Viychuk.

Dniestr odbicie

Dniestr w stanie wody niskiej w okolicach Czerniowiec (fot. Andriy Viychuk, listopad 2015 r.)

Dniestr łódka boat Dniestr łódka boat sunk river Dniestr odbicie wysychająca rzeka Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark Dniestr odbicie wysychająca rzeka dark water Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne kamienie Dniestr odbicie wysychająca rzeka piękne tafla

***

Dniester, one of Ukraine’s most important rivers, like the Vistula also has this year an exceptional low water level.

Wisla flows from the Western Carpathians from the Silesian Beskid with Barania Mountain (1220 m), the Dniester approx. 300 km to the east of the Eastern Carpathians with the Beskid East, from Czontyjówka (913 m) above the village Wołcze below the summit Rozluch (933 m). Tributaries of the left bank of the Dniester are less wooded and begin their run at an altitude of 700 to below 400 meters, while the tributaries of the right bank at an altitude of 1,500 to 350 m.

In ancient Dniester was called Tyras, and by the later Greeks Danaster or Dynaster, determination containing in itself the word star. No wonder the Greeks, their enchanted mirror of stars that concealed in the night on the surface of such a beautiful river.

Dniestr panorama***

Dniestr, l’un des fleuves les plus importants de l’Ukraine, comme la Vistule cette annee a aussi un niveau d’eau exceptionel très bas.

Wisla découle des Carpates occidentales du Beskid silésien avec Barania Montagne (1220 m), le Dniestr . Environ 300 km à l’est des Carpates orientales avec le Beskid-Orient, à partir Czontyjówka (913 m) au-dessus du village Wołcze en dessous du sommet Rozluch (933 m). Affluents de la rive gauche du Dniestr sont moins boisée et commencent leur course à une altitude de 700 à moins de 400 mètres, tandis que les affluents de la rive droite . À une altitude de 1 500 à 350 m.

Dans l’ancienne Dniestr a été appelé Tyras, et par les Grecs Danaster ou Dynaster, détermination contenant en lui-même le mot étoile. Pas étonnant que les Grecs, de sorte que leur miroir enchanté d’étoiles qui cachés dans la nuit sur la surface d’une si belle rivière.

Dniestr panorama river***

Дністер, один з найважливіших річок України, як Вісли в 2015 р. також має дуже низький рівень води.

Вісла тече із Західних Карпат з Сілезького Бескид з Баранячу гори (1220 м), на Дністрі – прим. 300 км на схід від Східних Карпат з Бескид Схід, від Czontyjówka (913 м) над селом Wołcze нижче вершини Розлуч (933 м). Притоки лівому березі Дністра менш лісистій і почати їх працювати на висоті від 700 до нижче 400 метрів, у той час як притоки правому березі -. На висоті 1500 до 350 м в стародавній Дністра називається Тиру, і греки – Danaster або Dynaster, визначення що містить в собі слово зірка. Не дивно, що греки важко, тому їх зачарований дзеркало зірок, які приховані в ніч на поверхні такої красивої річки.

Фотографії Дністра в околицях Чернівців: Андрій Війчук.

Dniestr awesome river piękneDniestr spacer Dniestr spacer bench tree awesome


Dniestr ławeczka[:]