VERMISSE – to find your way to Stars, wartościowe ubranie w zgodzie ze światem

vermisse new fashion moda Пальто пончо животных синяя лазурь красивая одежда пальто гарний елегантний модний люкс
Woman / Man, Earth and the Stars / Universe

Our lives are often about working, sleeping and eating. Do we miss something? Tell me what you eat and I will tell you who you are … – says the old saying. Our times seem to be artificial, like processed foods with a whole lot of non-worthy fillers, gums and thickeners. And the value in it is so little as peanuts… We rush without STOP. We strive to achieve something without re-THINKing. We TANK ourselves whilst we should flow like a Wind or Water.

Vermisse Fashion creates Apparel for everyone that wants to live in harmony with the universe. Material used are fabrics without animal content, thus are suitable for vegans, vegetarians and animal lovers. If you like your Pet, you can be sure that your Vermisse clothes are animal friendly.

The Universe has a great history and we are in this tiny moment now. In latter times or decades we had less choices in our lives, what to eat, where to work and what to wear. Now we have more choices. This choice is to live free of cruelty on animals and on humans. We hope we can be better and in the future we will make even better choices for us, for animals and for our planet.

Text and graphics: Adam Lech Janowski Copyright © 2009 – 2019.

poncho skirt dress robe sukienka dress elegant luxury embroidered patterns blue overlay pregnant women clothes

***

Nasze życie często kręci się wokół cyklu pracy, spania i jedzenia. Usiłujemy coś osiągnąć, ale brakuje nam czasu, aby się zastanowić, czego nam brakuje. Pędzimy bez zatrzymania. Tworzymy pancerz, podczas gdy powinniśmy płynąć jak Woda lub przemykać jak Wiatr. Powiedz mi co jesz, a powiem Ci kim jesteś… – mówi stare powiedzenie. Nasze czasy wydają się być jak przetworzona żywność z całą masą bezwartoścowych wypełniaczy, gumy i zagęstników. A wartości w niej jak na lekarstwo…

Vermisse Fashion tworzy odzież dla wszystkich, którzy chcą żyć w harmonii ze światem. Użyte materiały są tkaninami bez pochodzenia odzwierzęcego, dlatego są odpowiednie dla wegan, wegetarian i wszystkich miłośników zwierząt. Jeśli lubisz swojego zwierzaka, możesz być pewien, że Twoje ubrania Vermisse są przyjazne dla zwierząt.

Wszechświat ma wspaniałą historię i jesteśmy teraz w tej maleńkiej chwili. W ostatnich dekadach mieliśmy mniej wyborów w naszym życiu, co jeść, gdzie pracować i co nosić. Teraz mamy większy wybór. Ten wybór polega na tym, by żyć bez okrucieństwa wobec zwierząt i ludzi. Mamy nadzieję, że będziemy lepsi, a w przyszłości będziemy dokonywać jeszcze lepszych wyborów dla nas, dla zwierząt i dla naszej planety.

Far beyond our closed eyes, eternity strings for appeal for humanity. In this universe we strive to fight 4 the right for decent life of innocent lives. We will be back in the rocket hack to reincarnate as children of the stars. When rat race's up we get slack and move on track dressed up with apparel of vegan brand. 1 world, 1 bond, 1 way to be happy and keep it up for our kids and save animals.#fashion #vegan #vegetarian #apparel #clothing #animal #ethic #clothes #brand #trendy #wear #elegant #friendly #Kleidung #vetements #Anzug #alamode #fashionable #envogue #modisch #stylish #style #?????? #???????????? #luxurygoods #original #official #fashionshow #defiledemode #moda #crueltyfree #vege #model #hautcouture #pretaporter #france #deutschland #polska #uk #eu #europe #espana #italia #usa #canada #scandinavia #snatched #G.O.A.T" #goat #basic #gucci #tea #extra #slay #onfleek #tbh #kiki #beat #shook #bae #fab #fabulous #yas #reallygood #lit #kinda #sortof #sinof #ratchet #savage #newyork #paris #milan #roma #warsaw #berlin #barcelona #la #losangeles #party #look #great #awesome
Pattern on poncho and dress: Blue Titmouse / Wzór na poncho i sukience: Sikorka Modraszka / Patrón en poncho y vestido: Paro Azul

***

Nuestra vida a menudo gira en torno al trabajo, durmiendo y comiendo. ¿Echamos de menos algo? Dime qué comes y te diré quién eres … – dice el viejo dicho. Nuestros tiempos parecen ser artificiales, como los alimentos procesados con una gran cantidad de rellenos, gomas y espesantes no dignos. Y el valor es tan pequeño… Nos esforzamos por lograr algo sin volver a PENSAR. Nos “ENCANTAMOS” a nosotros mismos mientras deberíamos fluir como un Viento o Agua.

Vermisse Fashion crea prendas para todos los que quieren vivir en armonía con el universo. Los materiales utilizados son telas sin contenido animal, por lo que son adecuados para veganos, vegetarianos y amantes de los animales. Si te gusta tu mascota, puedes estar seguro de que tu ropa Vermisse es amigable con los animales.

El Universo tiene una gran historia y estamos en este pequeño momento ahora. En los últimos tiempos o décadas tuvimos menos opciones en nuestras vidas, qué comer, dónde trabajar y qué ponernos. Ahora tenemos más opciones. Esta opción es vivir libre de crueldad en los animales y en los humanos. Esperamos poder ser mejores y en el futuro haremos elecciones aún mejores para nosotros, para los animales y para nuestro planeta.

New embroidered poncho with dress of the same material and ultra-smooth black velvet. / Nowe haftowane ponczo z sukienką z tego samego materiału i ultra gładkim czarnym aksamitem. / Nuevo poncho bordado con vestido del mismo material y terciopelo negro ultra suave.

***

Наша жизнь часто вращается вокруг работы, сна и еды. Мы что-то пропустили? Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты … – говорит старая поговорка. Наши времена кажутся искусственными, как обработанные пищевые продукты с большим количеством недостойных наполнителей, камедей и загустителей. И ценность в нем так же мала… Мы стремимся достичь чего-то без МЫШЛЕНИЯ. Мы бронированны нами, пока мы должны течь как Ветер или Вода.

Vermisse Fashion создает одежду для всех, кто хочет жить в гармонии со вселенной. Материал используется в кормах для животных и подходит для веганов, вегетарианцев и любителей животных. Если вам нравится ваш питомец, вы можете быть уверены, что ваша одежда Vermisse подходит для животных.

У Вселенной замечательный момент, и мы сейчас в этом крошечном моменте. В большинстве случаев или десятилетий у нас меньше выбора в нашей жизни. Теперь у нас есть больше вариантов. Этот выбор – жить без жестокого обращения с животными и людьми. Мы надеемся, что сможем лучше и на будущее.