Hola Democràcia! Hola República! Si! – Referendum i Niepodległość Katalonii, Independence of Catalonia, Barcelona 2017 / Independència de Catalunya

“Tots som Catalunya”, w języku katalońskim: “Wszyscy jesteśmy Katalonią” – głoszą plakaty przy bazylice Sagrada Família w sercu Katalonii – Barcelonie, zwanej po katalońsku “Różą Ognia”. Złoto-czerwona feeria barw flag Katalonii oplata budynki okalające będącą w budowie od XIX wieku Świątynię Pokutną Świętej Rodziny. Budowę przerwała śmierć głównego projektanta – Gaudiego, ale także hiszpańska wojna domowa. Alegorycznie to Katalonia ciągle jest w budowie, jak jej słynna bazylika i cały czas stara się określić jaka ma być jej przyszłość.

Relacja i zdjęcia z Barcelony 23-25.10.2017 r. – Adam Lech Janowski © 2017.

 

Catalunya Catalunia Catalonia katalonia Catalonya Espana Spain hiszpania Barcelona referendum demokracia independenc republika republica Hola

“Tots som Catalunya”, in Catalan: “We are all Catalonia” – posters at the Basilica of the Sagrada Família in the heart of Catalonia – Barcelona, called the Catalan “Rose of Fire”. The red-and-red feathered flag of Catalonia wraps the buildings surrounding the 19th-century penitentiary house of the Holy Family. The construction was interrupted by the death of the main designer – Gaudi, but also the Spanish civil war. Allegedly, Catalonia is still under construction, like its famous basilica and is constantly trying to determine what its future should be.

Report and photos from Barcelona 23-25.10.2017 – Adam Lech Janowski © 2017.

Catalunya Catalunia Catalonia katalonia Catalonya Espana Spain hiszpania Espagne Barcelona tut som referendum democracia independenc republika republica Hola

 Catalunya Catalunia Catalonia katalonia Catalonya Espana Spain hiszpania Espagne Barcelona flags referendum democracia independenc republika republica Hola
Catalunya Catalunia Catalonia katalonia Catalonya Espana Spain hiszpania Espagne Barcelona flags referendum democracia independenc republika republica Hola