Kolorowy Zlot PRL Miłośników Polskiego Fiata / Reunión de pequeños Fiat y clásicos / Oldsmobile Rally Team FIAT 126p Friends Meeting / Pienen Fiat-rallin ja klassikoiden ralli / Митинг / Ancient colors / लिटिल फिएट्स और क्लासिक्स की रैली

Zlot PRL Miłośników Przyjaciół Fiata Fiacika p Polskiego Samochody Samochód Auto Vehicle oldsmobile Mercedes Benz Oldtimer Europe Poland European Union grey

Kategoria – Mercedesy – Uwaga – waga ciężka! Klasyk z białym dachem! Limuzyna Ambasadora 😉 / Mercedes Category – Attention heavy weight! Classic with white roof! Ambassador limousine!

Lakierowanie aut to wytrawna – wyszukana sztuka, lecz sama historia kolorystyki i barwienia liczy z górą wiele tysięcy lat, począwszy od najstarszych malowideł naskalnych w Lascaux (tekst i fot. Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Na lakierniach karoserie lub jej części przechodzą surowe testy, a jeśli ich nie przejdą (np. na lakierze znajdą się bąble) to np. elementy plastikowe są poddawane recyklingowi. Powtarzalna jakość zależy od wielu czynników, w tym m.in. konsystencji/składu i ilości rozcieńczalnika a przez to stałej lepkości lakieru – wiskozy, temperatury i rodzaju podłoża (metal, plastik), co ma wpływ na wykończenie powierzchni i kolor. Stąd hermetyczne zbiorniki na gotowy lakier oraz przewożenie i dostarczanie lakieru do wielkich lakierni, np. do lakierni Volkswagena w Poznaniu w takichże pojemnikach. Gdy temperatura wzrasta, lakier gęstnieje – lepkość rośnie, co wpływa na saturację / nasycenie – odbiór intensywności koloru.

W latach 30 XX wieku wymyślono prostą, opartą o zasadę grawitacji, technikę automatycznej kontroli lepkości lakieru, w ramach której pomiar i ewentualna automatyczna regulacja lepkości cieczy dokonywana jest nawet co 20 sekund, co zrewolucjonizowało amerykański przemysł. W ten sposób można dokonywać pomiaru i regulacji lepkości poprzez automatykę przemysłową każdej innej zawiesiny m.in.:

 • od oleju opałowego w reaktorach w elektrowni (ograniczając emisje CO₂),
 • olejów / nafty w przemyśle rafineryjnym (naftowym),
 • produkcji klejów, zapraw murarskich, farb,
 • produkcję kosmetyków i leków w przemyśle farmaceutycznym,
 • lakieru w lakierniach meblowych, samochodowych i tekstylnych (zaprawianie tkanin)
 • lakieru / farby / tuszu nadruku w poligrafii i na opakowaniach: papierowych i metalowych – m.in. wszystkich puszek do napojów,
 • po tzw. “zupę” – tj. gotowaną skrobię do produkcji kleju do produkcji kartonów lub do zabielania papieru w papierniach,
 • oraz po lukier na pączkach i czekoladę np. do pokrywania wypieków w zmechanizowanych cukierniach.

Możliwe jest to zarówno w zbiornikach otwartych i hermetycznych, jak i systemach wewnątrz-rurowych oraz reaktorach. Ten automatyczny wiskozymetr procesowy wykaże nawet różnicę między zimną a ciepłą wodą i pomierzy lepkość tej wody. Inna technika – foto-optyczna pozwala na manualną kontrolę wiskozy ręcznym wiskozymetrem, także z wykorzystaniem fal akustycznych.

W poprzednich wiekach barwiarski know-how miał więcej z białej magii. Bowiem dawniej techniki barwienia przechowywane były z zachowaniem największej tajemnicy, niczym w alchemii. Farbiarze stosowali ukryte oznaczenia, a ich nazwiska dla zabezpieczenia i utrzymania sekretu tajnik barwiarskich oznaczane były jedynie inicjałami. Najdroższe barwione materiały mogły być tylko importowane, gdyż barwa lokalnych barwników była np. mniej jaskrawa.

Tak m.in. było z kolorem czerwonym. Kolor podkreślał majestat władcy lub majętność rycerza czy księstwa, pokazanie siły i potęgi. Barwy na polu bitwy miały też za cel wystraszyć przeciwnika. Niewidzialnym bohaterem wielu z wielkich historii są rośliny, wykorzystywane w walce, polityce nie tylko jako jadło czy trucizny, lecz jako najistotniejszy barwnik proporców i szat królewskich oraz rycerstwa czy wystroju zamków i ich otoczenia.

Od czasów starożytnych rośliny zawierające garbniki stosowano do barwienia tkanin lub napojów (wina), żywności, a później leków i kosmetyków. W Polsce występowanie takich roślin było i jest bardzo powszechne i stosowanie ich do barwienia jest dobrze udokumentowane. Wyobraźmy sobie wpierw najpiękniejsze kolory, jakie możemy sobie wymarzyć. Czy takimi odzież w takich kolorach nosili starożytni potomkowie Polan, Słowian, Scytów, Ariów, Alan, Osetów, Tatarów? Odpowiedź brzmi: “Naturalnie!”

Bowiem, w większości przypadków rdzennie występujące – od wielu tysięcy lat rosnące na naszych terenach rośliny zawierały barwniki, którymi wypełnić można łuk tęczy. Dla przykładu:

Niebieski kolor uzyskiwany był przez urzet (Isatis tinctońa) – kolor błękitny, a ponadto przez rdest ptasi, rdest różnolistny (Polygonum aviculare L.),

Z kolei owoce kruszyny pospolitej (Frangula alnus Mill.) farbują na żółto-zielono lub fioletowo, a jej kora na żółto-brunatno.

Inne kolory, uzyskane z rodzimych roślin i stosowane powszechnie na terenach Polan i Słowian np. Średniowieczu i prawdopodobnie znacznie wcześniej:
 • czerwone – marzanna (Rubia tinctorium) – daje bardzo trwały czerwony barwnik,
 • żółte – rezeda żółta (Reseda lutea L.) – daje barwnik żółty,
 • zielony – urzet (Isatis tinctońa) wraz z wrotyczem (Tanacetum vulgare L.),
 • fioletowy: jagodami czarnego bzu lub indygo i marzanna (dwukrotne farbowanie na niebiesko + na czerwono),
 • kasztanowy – urzet z marzanną.

W Europie stosowane było też Indygo – z wykorzystaniem rodzimych roślin, w tym szczególnie w tym celu uprawianych, takich jak: trawa sinieli / sinił /siniec / urzet farbierski (Isatis tinctońa), rdest farbierski (Polygonum tinctorium) i płochowiec farbierski (Nerium tinctorium). Do uzyskania i utrwalenia koloru stosowano kąpiele z czynnikiem redukującym i wodą wapienną.

Z kolei w Chinach kilka tysięcy lat p.n.e. spośród z roślinnych barwników używano wspomniane indygo i lokao – chińską zieleń (Rhamnus globosa), należącą do tej samej rodziny szakłakowatych, co nasza kruszyna pospolita.
W Indiach bogactwa kolorów dostarczały m.in. rośliny indygodajne.

Mianowicie tam oficjalnie rozwinęło się centrum produkcji i przetwarzania indygo i wytworzono technikę barwienia czerwienią turecką z wykorzystaniem marzanny, która wędrowała kolejno do Persji, Armenii, Syrii, Turcji i Grecji, a stąd do Francji. W czasach współczesnych, w pierwszej połowie XIX wieku wprowadzono do garderoby żołnierzy francuskich spodnie koloru czerwonego, co zostało zniesione dopiero w 1914 roku, przez co areał upraw marzanny znacznie wzrósł. Do Rosji czerwień turecka trafiła przez Bucharę – Uzbekistan. Urzet uprawiany był w Niemczech, lecz wojna trzydziestoletnia spowodowała znaczne zmniejszenie jego uprawy. Ostatecznie importowane indygo wyparło urzet.

W Egipcie 2500 lat p.n.e. koloru żółtego i czerwonego dostarczał oset barwiący (Carthamus tinctorius), a ok. 1580 r. p.n.e. – indygo. Wg papirusów z III w. n.e. stosowano ponadto:
 • do koloru czerwonego – Alkanna barwierska, Czerwienica barwierska (Alkanna tinctoria L.),
 • safflor Krokosz barwierski (Carthamus tinctorius L. ) – należący do roślin z dużej rodziny astrowatych, chociażby jak Rzepień pospolity (Xanthium strumarium L.), z którego korzenia otrzymywano barwnik żółty, czy Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.)
 • orselia, wodorost – orselka (Roccella fuciformis, Roccella tinctoria) – z której otrzymać można kolor czerwony, fioletowy i niebieski,
 • marzanna (Rubia tinctorium) – ceglasto-czerwony,
 • urzet (Isatis tinctońa) – błękitny.

W starożytnej Grecji stosowano m.in. prawdopodobnie urzet oraz orzeszki galusowe, sumak, rezedę, korę dębową, zielone łupiny świeżych orzechów i kwiatów granatu.

Zlot PRL Miłośników Przyjaciół Fiata Fiacika p Polskiego Samochody Samochód Auto Vehicle oldsmobile Ferrari Maybach Benz Germany Polen alt

Maluch Indygo. Auto zastępcze z przyczepką 😉 / Indygo little FIAT. A replacement car with a little trailor.

Zlot PRL Miłośników Przyjaciół Fiata Fiacika p Polskiego Samochody Samochód Auto Vehicle oldsmobile Chevy Sonic Ford Fiesta Honda Fit Hyundai Accent Kia Rio Mazda Mitsubishi Mirage Nissan

Syrena w kolorze cytrynowym. Letni piknik z Klasykami! Syrena in lemon color. Summer picnic with Classics!

Zlot PRL Miłośników Przyjaciół Fiata Fiacika p Polskiego Samochody Samochód Auto Kujawy Kujawsko Pomorskie Poland Polska Legia Wisła Kraków Arka Jagiellonia

Syrena Bosto – Simply the Best! Syrena w kolorze skóry zamszowej, płowo-zółty – Chamois. Sweet Van for Sweet Deal! Mały Van na Mały Kram!! Syrena in chamois color.

Zlot Fiata p Maluch Little Klein Chevy Sonic Ford Fiesta Honda Fit Hyundai Accent Kia Rio Mazda Mitsubishi Mirage Nissan Versa Toyota Yaris Compact Cars Ford Focus

3 Zlot Fiata 126p i Klasyków Team PRL (w tle – flaga Inowrocławia według heraldyki srebro, czerwień, złoto – podobna jak flaga Osetii, tylko że odwrotnym porządku kolorów)  – 3rd Meeting of Friends of Fiat 126p and Classics Inowrocław 2016 Poland – Polish People’s Republic – PRL Team (in the background the flag of Inowrocław, argent, gueules, or – similar to flag of Ossetia – according blazons: or, gueles, argent). Walensowy maluch w kolorze pomarańczy walenckiej oraz maluch w kolorze  czekoladowym z liliową przyczepką, sasankowy maluch – fioletowo-szary, maluch szafranowy – kolor szafranu, intensywnie zółty w wersji kabriolet i ciemno-wiśniowy duży fiat 125p / Little Fiat in color of orange de valence and in chocolate color with a lilac trailer, pasque-flower color little fiat – violet-grey, saffron color little fiat – saturated / intense yellow and dark cherry big Fiat – 125p.

-o*****o-
Painting cars is a sublime art, but the very history of coloring and coloring counts many thousands of years from the top, starting with the oldest rock paintings in Lascaux (text and photo by Adam Lech Janowski © 2017-2018.

The bodyshell or parts thereof undergo strict tests at the paint shops, and if they do not pass (for example, there will be blisters on the varnish), for example plastic elements are recycled. Repeat quality depends on many factors, including consistency / composition and the amount of diluent and therefore the viscosity of the lacquer – viscose, temperature and type of the substrate (metal, plastic), which affects the surface finish and color. Hence hermetic tanks for finished varnish and for transporting and delivering varnish to large paint shops, eg to Volkswagen paint shop in Poznan in such containers. When the temperature rises, the varnish thickens – the viscosity increases, which affects the saturation / saturation – the reception of the intensity of the color.

In the 30s of the twentieth century, a simple, based on the principle of gravity, a technique of automatic viscosity control of varnish was invented, in which the measurement and possible automatic regulation of liquid viscosity is made even every 20 seconds, which revolutionized the American industry. In this way, you can measure and regulate viscosity through the industrial automation of any other suspension, including:
 • from fuel oil in reactors in a power plant (limiting CO₂ emissions),
 • oils / kerosene in the refining (oil) industry,
 • production of adhesives, mortars, paints,
 • production of cosmetics and medicines in the pharmaceutical industry,
 • varnish in furniture, automotive and textile paint shops (dressing fabrics)
 • lacquers / paints / printing ink in printing and on paper and metal packaging – incl. all beverage cans,
 • so-called “soup” – i.e. cooked starch for the production of glue for the production of cartons or for whitewashing paper in paper mills,
 • and frosting on donuts and chocolate, for example, for coating baked goods in mechanized confectioneries.

It is possible in both open and hermetic tanks as well as in-pipe systems and reactors. This automatic process viscometer will even show the difference between cold and warm water and measure the viscosity of this water. Another technique – photo-optical allows you to manually control viscose with a handheld viscometer, also using acoustic waves.

In previous centuries the dyeing know-how had more of white magic. Because in the past, dyeing techniques were kept with the greatest mystery, like in alchemy. The dyers used hidden markings, and their names to name and protect the secret of the dying ones were marked with only initials. The most expensive colored materials could only be imported, as the color of local dyes was less bright, for example.

That was, among others with red. The color emphasized the majesty of the ruler or property of a knight or duchy, showing power and power. The colors on the battlefield were also meant to scare the enemy. The invisible hero of many of the great stories are plants used in battle, politics not only as food or poison, but as the most important dye of pennants and royal vestments as well as chivalry or the decor of castles and their surroundings.

Tannin-containing plants have been used for dyeing textiles or beverages since ancient times. In Poland, the occurrence of such plants has been and is very common and their use for dyeing is well documented. Imagine first the most beautiful colors we can imagine. Did such clothes in such colors wear the ancient descendants of the Polans, Slavs, Scythians, Aryans, Alans, Thistles, Tatars? The answer is: “Naturally!”

Indeed, in most cases the native occurrence – for many thousands of years, the plants growing on our territory contained dyes that can be filled with the arc of the rainbow. For example:

The blue color was obtained by the woad, a.k.a. dyer’s woad, or glastum (Isatis tinctoń) – blue, and also by knotweed, variegated polygonum (Polygonum aviculare L.),

In turn, the fruit of common buckthorn (Frangula alnus Mill.) Is dyed yellow-green or purple, and its bark is yellow-brown.

Other colors, obtained from native plants and widely used in the areas of Polan and Slavs, eg in the Middle Ages and probably much earlier:
 • red – madder (Rubia tinctorium) – gives a very durable red dye,
 • yellow – yellow reed (Reseda lutea L.) – gives a yellow dye,
 • green – woad (Isatis tinctońa) with tansy (Tanacetum vulgare L.),
 • purple: elderberry blueberries and indigo and blueberry (twice dyeing blue + red),
 • chestnut – woad with madder.

In Europe, Indigo was also used – using native plants, especially for this purpose, such as: grass sinieli / sinił / bruci / dyerier (Isatis tincton), polygonum tinctorium and Nerium tinctorium . Baths with reducing agent and lime water were used to obtain and fix the color.

On the other hand, in China, several thousand years of BC from among vegetable dyes, the indigo and loco – Chinese greenery (Rhamnus globosa) belonging to the same shrub family as our buckthorn were used.

In India, the richness of colors was provided by indigo plants.

Namely, there was an official invention of a very old technique of dyeing turkish red with the use of marzanna, which wandered successively to Persia, Armenia, Syria, Turkey and Greece, and hence to France. In modern times, in the first half of the nineteenth century, red trousers were introduced into the wardrobe of French soldiers, which was abolished only in 1914, thanks to which the area of ​​madder crops increased significantly. The Turkish red hit Bukhara – Uzbekistan to Russia. The farm was cultivated in Germany, but the Thirty Years War caused a significant reduction in its cultivation. Finally, the imported indigo displaced the woad.

In Egypt, 2,500 years of BC yellow and red were provided by the Carthusian thistle (Carthamus tinctorius), and about 1580 BC. – indigo. According to the papyrus of the third century, e. additionally:
 • to red color – barberry alkyn, barberry (Alkanna tinctoria L.),
 • safflor – Safflower (Carthamus tinctorius L.) – belonging to plants from a large family of Asteraceae, such as the Common Greens (Xanthium strumarium L.), the root of which was obtained a yellow dye, or Tansy (Tanacetum vulgare L.),
 • orseille seaweed (Roccella fuciformis, Roccella tinctoria) – from which you can receive the color red, purple and blue,
 • the common madder or dyer’s madder (Rubia tinctorium) – brick-red,
 • woad (Isatis tinctońa) – blue.
In ancient Greece, probably woad was also used and among others ginger nut, sumac, rezeda, oak bark, green shells of fresh nuts and pomegranate flowers.
Vlokswagen Transporter biały czerwony oldtimer oldsmobile Chevy Sonic Ford Fiesta Honda Fit Hyundai Accent Kia Rio Mazda Mitsubishi Mirage Nissan Versa Toyota Yaris Compact

Bialutki alabastrowy Volkswagen Transporter z przyczepką typu “Niewiadów” – klasyka i czerwony kompan! Pearly white – bleached out Volkswagen Transporter and the alabaster “Niewiadów” trailor and a red compagnon.

Maluch Zlot fiata Inowroclaw Poland Tom Hanks Subaru Legacy Toyota Camry Volkswagen Passat Full size Cars Skania Volvo Ford Taurus Kia Nissan Toyota Aygo Hybrid

Maluch Cabrio w kolorze intensywnej / ciemnej czerwieni! Oh la, la! Fiat 126p Cabriolet!! Wow! Dark Red / Red Intense Little Fiat!

Maluch Zlot fiata Inowroclaw Poland Tom Hanks Subaru Legacy Toyota Camry Volkswagen Passat Full size Cars Chevy Impala Ford Taurus Nissan Toyota

Kanarek Tweety Ptasiek Ćwirek ze Zwariowanych Melodii Warner Bros, chwileczkę, a gdzie jest kot Sylwester! Sylwester i Tweety na tropie! Tweety Bird, Tweetie Pie color Syrena – Looney Tunes Super Stars Tweety and w8 the minute! Where is Sylvester?

Maluch Zlot fiata Inowroclaw Poland Tom Hanks Subaru Legacy Toyota Camry Volkswagen Passat Full size Cars Chevy Impala Ford Taurus Kia Cadenza Nissan Maxima Toyota Avalon

Perłowy maluch i biwak Teamu PRL – Sielanka!, w tle Hala Widowiskowo-Sportowa, Inowrocław / Pearl little Fiat and the idyll – Bivouac of Team PRL. In the background the Sport and entertainment hall, Inowroclaw, Poland.

Maluch Zlot fiata Inowroclaw Poland Tom Hanks Chevy Sonic Ford Fiesta Honda Fit Hyundai Accent Kia Rio Mazda Mitsubishi Mirage Nissan Versa Toyota Yaris Compact Cars

Perłowe i Biało-czerwone Maluchy! Szczęśliwa 13. Sportowa 13-tka i Czarny Jastrząb! Pearl and White and Red Little Fiats! Lucky and Sporty 13-teen and Black Hawk!

Chevy Sonic Ford Fiesta Honda Fit Hyundai Accent Kia Rio Mazda Mitsubishi Mirage Nissan Versa Toyota Yaris Compact Cars Chevy Cruze Ford Focus Inowrocław Warszawa

Maluchy na Wybiegu!! Wystawa Expo 😉 “Wszystkie Odcienie Reda”. Wiśniowy, Czerwony, Amarantowy i Pomarańczowy rządzą oraz classic turkus ala Polonez Caro Plus – kolor ufo /  B-69 oraz czarny! Maluch Expo Show on the Cat-walk! All shades of Red rule! Cherry, Red, Amarant and Orange and classic turquoise ala Polonez Caro Plus 1997 – 2003 – ufo color / B-69 and the black!

Maluch Zlot fiata Inowroclaw Poland kluczyki valve piston zawór tulejka kabel zasilacz alternator akumulator szyba stacyjka cześci zamienne części spare parts

Kolorowy Tęczowy Zlot Maluszków i Klasyków 🙂 / Rainbow Colorful Meeting of Little Fiats and Classical Cars 🙂

Zlot PRL Miłośników Przyjaciół Fiata Fiacika p Polskiego Duży p Polski Samochody Samochód Auto old Vehicle CINCIN Klasyki Zabytkowe Zabytek

Sportowy Wiśniowy Maluch! Dark Cherry Sporty Little Fiat 126p

Zlot PRL Miłośników Przyjaciół Fiata Fiacika p Polskiego Samochody Samochód Auto Vehicle oldsmobile Fiacik Hanks Inowrocław Milan Paris Rome Moscow Warszawa

Maluchy we wszystkich kolorach tęczy! Little Fiats 126p in all colors of rainbow!

Chevy Sonic Ford Fiesta Honda Fit Hyundai Accent Kia Rio Mazda Mitsubishi Mirage Nissan Versa Toyota Yaris Compact Cars Chevy Cruze Ford Focus

Romantyczna pławożółta – chamois Syrena i ciemno-czerwony Sportowiec / Romantic Chamois Syrena and the Dark Red Sportsman (fot. A. L. Janowski)

-o*****o-
Pintar carros es un arte sublime, pero la propia historia de colorear y colorear cuenta muchos miles de años desde la cima, comenzando con las pinturas rupestres más antiguas de Lascaux (texto y foto de Adam Lech Janowski © 2017-2018).

***

La carrocería o partes de la misma se someten a pruebas estrictas en los talleres de pintura, y si no pasan (por ejemplo, habrá ampollas en el barniz), por ejemplo, se reciclan los elementos de plástico. La calidad repetida depende de muchos factores, incluida la consistencia / composición y la cantidad de diluyente y, por lo tanto, la viscosidad de la laca: viscosa, temperatura y tipo del sustrato (metal, plástico), que afecta el acabado y el color de la superficie. De ahí los tanques herméticos para el barnizado terminado y para el transporte y entrega de barniz a grandes talleres de pintura, por ejemplo, al taller de pintura de Volkswagen en Poznan en dichos contenedores. Cuando la temperatura aumenta, el barniz se espesa, la viscosidad aumenta, lo que afecta la saturación / saturación, la recepción de la intensidad del color.

En los años 30 del siglo XX, se inventó una simple, basada en el principio de la gravedad, una técnica de control automático de la viscosidad del barniz, en la que la medición y la posible regulación automática de la viscosidad del líquido se realiza incluso cada 20 segundos, lo que revolucionó el Industria estadounidense De esta forma, puede medir y regular la viscosidad a través de la automatización industrial de cualquier otra suspensión, que incluye:
 • del combustóleo en reactores en una planta de energía (limitando las emisiones de CO₂),
 • aceites / queroseno en la industria de refinación (petróleo),
 • producción de adhesivos, morteros, pinturas,
 • producción de cosméticos y medicinas en la industria farmacéutica,
 • barniz en tiendas de muebles, automóviles y pinturas textiles (vestimenta),
 • lacas / pinturas / tintas de imprenta en impresión y en envases de papel y metal – incl. todas las latas de bebidas,
 • la llamada. “sopa”, es decir, almidón cocido para la producción de pegamento para la producción de cajas de cartón o para blanquear papel en fábricas de papel,
 • y glaseado en rosquillas y chocolate, por ejemplo, para recubrir productos horneados en confiterías mecanizadas.

Es posible tanto en tanques abiertos y herméticos como en sistemas y reactores en tubería. Este viscosímetro de proceso automático incluso mostrará la diferencia entre el agua fría y caliente y medirá la viscosidad de esta agua. Otra técnica: foto-óptica le permite controlar manualmente la viscosa con un viscosímetro de mano, también utilizando ondas acústicas.


En siglos anteriores, el conocimiento del teñido tenía más de magia blanca. Porque e
n el pasado, las técnicas de teñido se mantenían con el mayor misterio, como en la alquimia. Los tintoreros usaron marcas ocultas, y sus nombres para nombrar y proteger el secreto de los moribundos fueron marcados con solo iniciales. Los materiales de color más costosos solo se podían importar, ya que el color de los tintes locales era menos brillante, por ejemplo.

Eso fue, entre otros, con rojo. El color enfatizaba la majestuosidad del gobernante o la propiedad de un caballero o ducado, mostrando poder y poder. Los colores en el campo de batalla también estaban destinados a asustar al enemigo. El héroe invisible de muchas de las grandes historias son plantas utilizadas en la batalla, la política no solo como alimento o veneno, sino como el tinte más importante de los banderines y las vestiduras reales, así como la caballería o la decoración de los castillos y sus alrededores.

Las plantas que contienen taninos se han utilizado para teñir textiles o bebidas desde la antigüedad. En Polonia, la aparición de tales plantas ha sido y es muy común y su uso para el teñido está bien documentado. Imagina primero los colores más hermosos que podamos imaginar. ¿Vestían tales ropas con esos colores los antiguos descendientes de los polacos, eslavos, escitas, arios, alanos, cardos y tártaros? La respuesta es: “¡Naturalmente!”

De hecho, en la mayoría de los casos la ocurrencia nativa – durante miles de años, las plantas que crecen en nuestro territorio contienen tintes que pueden llenarse con el arco del arco iris. Por ejemplo:

El color azul se obtuvo por el Hierba pastel(Isatis tinctoń), y también por planta de la familia Polygonaceae, Polygonum abigarrado (Polygonum aviculare L.),

A su vez, el fruto del espino cerval común (Frangula alnus Mill.) Está teñido de color amarillo verdoso o púrpura, y su corteza es de color marrón amarillento.


Otros colores, obtenidos de plantas nativas y ampliamente utilizados en las áreas de Polan y los eslavos, por ejemplo, en la Edad Media y probablemente mucho antes:
 • rojo – rubia (Rubia tinctorium) – da un tinte rojo muy duradero,
 • amarillo – amarillo junco (Reseda lutea L.) – da un tinte amarillo,
 • verde – hierba pastel (Isatis tinctońa) con tanaceto (Tanacetum vulgare L.),
 • púrpura: arándanos del saúco y añil y rubia (dos veces teñido azul + rojo),
 • castaño – hierba pastel con rubia.
En Europa, también se utilizó Indigo, utilizando plantas nativas, especialmente para este propósito, tales como: hierba pastel (Isatis tincton), Polygonum tinctorium y Nerium tinctorium. Se usaron baños con agente reductor y agua de cal para obtener y fijar el color.

Por otro lado, en China, se utilizaron varios miles de años de antes de nuestra era de entre los tintes vegetales, el índigo y el locomotora china (Rhamnus globosa) pertenecientes a la misma familia de arbustos que nuestro espino cerval.
En India, la riqueza de colores fue proporcionada por las plantas índigo.

A saber, hubo una invención oficial de una técnica muy antigua de teñir de rojo turco con el uso de rubia, que vagó sucesivamente a Persia, Armenia, Siria, Turquía y Grecia, y por lo tanto a Francia. En los tiempos modernos, en la primera mitad del siglo XIX, se introdujeron los pantalones rojos en el guardarropa de los soldados franceses, que fue abolido solo en 1914, gracias a lo cual el área de los cultivos de rubia aumentó significativamente. El golpe rojo turco Bukhara – Uzbekistán a Rusia. La granja se cultivó en Alemania, pero la Guerra de los Treinta Años causó una reducción significativa en su cultivo. Finalmente, el índigo importado desplazó al Isatis.


En Egipto, 2,500 años de antes de nuestra era amarillo y rojo fueron provistos por el cardo cartujo (Carthamus tinctorius), y alrededor de 1580 de nuestra era – Índigo. De acuerdo con el papiro del siglo III, e. Adicionalmente:
 
 • al rojo – bérbero alkyn, agracejo (Alkanna tinctoria L.),
 • Safflor – Alazor (Carthamus tinctorius L.) – perteneciente a plantas de una gran familia de Asteraceae, como los Verdes Comunes (Xanthium strumarium L.), la raíz de la cual se obtuvo un tinte amarillo o Tansy (Tanacetum vulgare L.),
 • alga marina orseille (Roccella fuciformis, Roccella tinctoria) – de la que puede recibir el color rojo, púrpura y azul,
 • la rubia común o la rubia más viva (Rubia tinctorium) – rojo ladrillo,
 • hierba pastel, isatide o glasto (Isatis tinctońa) – azul.
En la antigua Grecia, probablemente también se usaba la paja y, entre otros, nuez de jengibre, zumaque, rezeda, corteza de roble, conchas verdes de nueces frescas y flores de granada.
-o*****o-

Maalausautot ovat ylellinen taide, mutta värien ja väritysten historia on monta tuhansiavuosia Lascauxin vanhimmista kalliomaalauksista (teksti ja kuvat: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

A festőautók száraz művészetei, de a színezés és a színezés története több ezer év, a Lascaux legrégebbi kőzetfestményeitől (szöveg és fotó: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Живописните коли са възвишено изкуство, но самата история на оцветяването и оцветяването се брои много хиляди години, от най-старите скални рисунки в Ласко (текст и снимки: Адам Лех Яновски © 2017-2018).

Vopsirea mașinilor este o artă sublimă, dar istoria colorării și a colorării numără mulți mii de ani, de la cele mai vechi picturi rock din Lascaux (text și fotografii: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Картина автомобілів – це виняткове мистецтво, але сама історія забарвлення і забарвлення налічує багато тисяч років, починаючи з найдавніших розкішних полотен у Ласко (текст та фотографії: Адам Лех Яновський © 2017-2018)

Живопись автомобилй – это возвышенное искусство, но сама история окраски и раскраски насчитывает тысячи лет, от самых старых наскальных рисунков в Ласко (текст и фотографии: Адам Лех Яновски © 2017-2018).

Pintar carros é uma arte sublime, mas a própria história da coloração e da coloração conta há milhares de anos, das pinturas rupestres mais antigas de Lascaux (texto e fotos: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Dipingere le auto è un’arte sublime, ma la storia stessa della colorazione e della colorazione conta molte migliaia di anni, dalle più antiche pitture rupestri di Lascaux (testo e foto: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Malingbiler er en sublime kunst, men selve historien om farging og farging teller mange tusen år, fra de eldste fjellmaleriene i Lascaux (tekst og bilder: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Målerier är en sublim konst, men färgglans och färgfärgets historia räknas många tusen år, från de äldsta stenmålningarna i Lascaux (text och bilder: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Das Malen von Autos ist eine erhabene Kunst, aber die Geschichte des Malens und Malens zählt viele Tausende von Jahren, von den ältesten Felsmalereien in Lascaux (Text und Fotos: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

पेंटिंग कारें एक शानदार कला है, लेकिन रंगों और रंगों का बहुत इतिहास हजारों सालों से गिरे, लस्केक्स में सबसे पुराना रॉक पेंटिंग (पाठ और तस्वीरें: एडम लेच जानोवस्की © 2017-2018)।

Кескіндеме машиналары керемет өнер, бірақ бояу және бояу тарихы Ласка қаласының ең көне рок-суреттерінен мыңдаған жылдарға созылады (мәтін мен фотосуреттер: Адам Лех Жановски © 2017-2018).

繪畫汽車是一種崇高的藝術,但從拉斯科最古老的岩畫(文本和照片:Adam Lech Janowski©2017-2018)開始,著色和著色的歷史數千年。

Maľovanie automobilov je vznešené umenie, ale samotná história sfarbenia a sfarbenia počíta s mnohými tisíckami rokov, od najstarších skalných obrazov v Lascaux (text a fotografie: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Malování automobilů je vznešené umění, ale samotná historie zbarvení a barvení počítá mnoho tisíc let, od nejstarších skalních obrazů v Lascaux (text a fotografie: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Slikarstvo automobila je uzvišena umjetnost, ali sama povijest bojanja i bojanja broji mnogo tisuća godina, od najstarijih rock slika u Lascauxu (tekst i fotografije: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Boyama arabaları yüce bir sanattır, ancak boyama ve renklendirme tarihi Lascaux’daki en eski kaya resimlerinden binlerce yıl öncesine aittir (yazı ve fotoğraflar: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

-o*****o-
Maalausautot ovat ylellinen taide, mutta värien ja väritysten historia on monta tuhansiavuosia Lascauxin vanhimmista kalliomaalauksista (teksti ja kuvat: Adam Lech Janowski © 2017-2018).

Ruumis tai osat, jne. Tehdään maalaamossa, esimerkiksi muovielementtejä kierrätetään. Toista laatu riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien vakio viskositeetti lakka – viskoosia (siten ilmatiivis säiliöt valmiin maalipinnan), lämpötila ja alustan (metalli, muovi), joka vaikuttaa pinnan ja väri. Kun lämpötila nousee, lakka sakeutuu – viskositeetti kasvaa.


Aiemmin värjäysmenetelmät pidettiin suurimmalla mysteerillä, kuten alkemiaan. Tahkat käyttivät piilotettuja merkkejä, ja heidän nimensä oli merkitty vain alkukirjaimilla. Kalliimpia väriaineita ei voitu tuoda, koska paikallisten väriaineiden väri oli esimerkiksi vähemmän kirkas.

 

Se oli muun muassa punaisella. Ritarin tai haamujen hallitsijan tai omaisuuden majesteetti, joka näytti voimaa ja voimaa. Taistelukentän väreillä oli tarkoitus myös pelotella vihollista.

Kruunun näkymättömiä sankari, kruunun sisustus sekä linnoituksen ja linnan sisustus.
Tanniinia sisältäviä kasveja on käytetty tekstiilien tai juomien värjäämiseen muinaisista ajoista lähtien. Puolassa värjäytymisen esiintyminen on hyvin dokumentoitua. Kuvittele ensin kauneimmat värit, joita voimme kuvitella. Oliko vaatteet polaanien, slaavien, skyttien, arialaisten, alalaisten, teratojen ja tatareiden muinaisilla jälkeläisillä? Vastaus on: “Luonnollisesti!”

 

Itse asiassa monissa tapauksissa kasvit kasvavat sateenkaaren kaaressa. Esimerkiksi:

Sininen väri saatiin woad, n morsinko tai glastum (Isatis tinctoń) – sininen, ja myös perheestä Polygonaceae, Polygonum kirjava (pihatatar L.)

Puolestaan ​​hedelmä orapaatsamalla (frangula Alnus Mill.) On värjätty keltavihreä tai violetti, ja sen kuori on kellanruskea.


Polan ja slaavit, polen ja luultavasti käytetty keskiajalla ja todennäköisesti paljon aikaisemmin:

punainen – värimatara (Rubia tinctorium) – antaa erittäin kestävän punaisen väriaineen,
keltainen keltainen ruho (Reseda lutea L.) – antaa keltaisen väriaineen,
vihreä – pastelli (Isatis tincton) tansy (Tanacetum vulgare L.),
violetti: vanha mustikoita ja indigoa ja värimatara (kaksi kertaa värjäävä sininen + punainen),
kastanja – värimorsingon kanssa värimatara..

***

 

Euroopassa käytettiin myös Indigoa – polygonum tinktoriumia ja Nerium tinktoriumia. Värin saamiseksi ja korjaamiseksi käytettiin pelkistäviä aineita ja kalkkihiutaleita.


Toisaalta, Kiinassa, useita tuhansia vuosia eKr joukosta kasvivärit, indigo ja ex – Kiinan vihreys (Rhamnus globosa), joka kuuluu samaan perheeseen kuin meidän pensas tyrni käytettiin.

***

 

Intiassa värikylläisyys tuotti indigokasvit.

***

Nimittäin, oli virkamies keksiminen hyvin vanha tekniikka värjäys Turkin punainen käytön värimatara, vaelsi Mikä on peräkkäin Persia, Armenia, Syyria, Turkki ja Kreikka ja siten on Ranska. Nykyaikana ensimmäisellä puoliskolla yhdeksännentoista vuosisadan, punaiset housut vietiin vaatekaappi ranskalaiset sotilaat, joka lakkautettiin vasta vuonna 1914, minkä ansiosta alueen viljelykasvien värimatara kasvoi merkittävästi. Turkkilainen punainen osuma Bukhara – Uzbekistan Venäjälle.

Maatilaa viljeltiin Saksassa, mutta kolmekymmentä vuotta kestänyt sota vähensi merkittävästi sen viljelyä. Lopuksi tuodut indigot siirsivät maton.


Egyptissä 2500 vuotta ennen aikamme toimitti Carthusian ohdas (Carthamus tinctorius) ja noin 1580 eaa. – indigo.
Kolmannen vuosisadan papyruksen mukaan, esimerkiksi:


punaiseksi – karhun alkyn, karhun (Alkanna tinctoria L.),
safflor – saflori (Carthamus tinctorius L.) – kuuluminen kasvit on peräisin suuri perhe Asteraceae, kuiva kuin yhteisen vihreiden (karheasappiruoho L.), juuri, joka Saadaan keltaista väriainetta, tai pietaryrtti (Tanacetum vulgare L.) .
(Roccella fuciformis, Roccella tinctoria) – josta voit saada punaisen, violetin ja sinisen värin,
yleinen madder tai dying’s madder (Rubia tinctorium) – tiilenpunainen,
pastelli
(Isatis tinctońa) – sininen.

 

Muinaisessa Kreikassa luultavasti woadia käytettiin muun muassa inkivääri-, sumak-, rezeda-, tammenkuori-, vihreänpähkinöiden ja granaattiomenan kukkien kanssa.