Kontakt

“Magazyn Nasze Strony”

e-mail: magazyn@tunaszestrony.pl

Publisher & Editorial board of the Magazine / Wydawca i Redakcja:

FHU Adam Janowski

ul. Królowej Jadwigi 29, 88-100 Inowrocław 1, skr. poczt. 36, Poland

E-mail to the editor in chief: naczelny@tunaszestrony.pl

Adverts in the Magazine/ Reklama: reklama@tunaszestrony.pl

%d bloggers like this: