Kto banknoty zbyt dużo dodrukowuje i pieniądz psuje, ten zyskuje. Pensje i świadczenia tracą wartość każdego dnia. Inflacja szaleje. Whoever prints too much banknotes and spoils money, gains. Salaries and benefits lose value every day. Inflation is raging.

Kto pieniądz psuje, ten zyskuje. Hajs traci wartość, każdego dnia. Gdy ktoś traci, inny zyskuje. Ten zyskuje, kto pieniądz psuje. Powinni wprowadzić termin przydatności na banknotach: miesiąc, 6-miesięcy, rok? Inflacja szaleje.


A. Janowski, Z. Florek – Des ronds à la gomme / Banknoty bez cnoty – Banknoty bez floty

Paryż to coś więcej niż wieża Eiffela i romantyczne ulice, to ludzie z podobnymi problemami, oszukiwani przez władze, są bardziej przyzwyczajeni do strajkowania, nie mieli sowieckiej okupacji. Mamy co nadrobić, potrzeba wspólnoty, siły i odwagi, by realizować swoje konstytucyjne prawa i przekuć je w coś twórczego, co pomoże nam wszystkim w tym pięknym Kraju.

Niech Polacy wyjdą na ulice, bierzmy przykład, choćby z Francji

– Macron musiał ulec krytyce i zaprzestać swej arogancji.

Im więcej pozwalamy władzy, tym bardziej nam ściska kajdany.

Chcą wnet z nas zrobić niewolników, te gnoje, pańszczyźniane pany!

Wciskają Ci kit, że zyskujesz, chociaż biedny się stajesz na raz.

Zatem wszyscy stańmy jak jeden – walczmy i zróbmy wielki hałas!

Let the Poles take to the streets, let’s follow an example, for example from France

– Macron had to be criticized and give up his arrogance.

The more we allow power, the more our chains are tightened.

They want to make slaves out of us, these bastards, serfdoms!

They put a bullshit on you that you gain, although you do become poor at once.

So let’s all stand as one – let’s fight and make a big noise!

Нехай поляки виходять на вулиці, беремо приклад, наприклад з Франції

– Макрона довелося критикувати і відмовитися від зарозумілості.

Чим більше ми дозволяємо владі, тим сильніше затягуються наші ланцюги.

З нас, цих сволочів, хочуть зробити рабів, панщину!

На тебе дурять, що ти здобуваєш, хоча відразу стаєш бідним.

Тож станьмо всі як один – поборемося і здіймемо великий шум!

Пусть поляки выйдут на улицы, давайте возьмем пример, например, из Франции

– Макрона надо было раскритиковать и отказаться от своей наглости.

Чем больше мы позволяем власти, тем сильнее затягиваются наши цепи.

Нас, этих сволочей, крепостными хотят сделать рабами!

На тебя надевают туфту, что ты приобретаешь, хотя и беднеешь сразу.

Так что давайте все встанем как один – будем драться и шуметь по-крупному!

Laissons les Polonais aller dans la rue, suivons un exemple en France

– Macron a dû être critiqué et renoncer à son arrogance.

Plus nous autorisons le pouvoir, plus nos chaînes se resserrent.

Ils veulent faire de nous des esclaves, ces salauds, des servages !

Ils te font des conneries que tu gagnes, bien que tu deviennes pauvre tout de suite.

Alors, unissons-nous tous – battons-nous et faisons grand bruit !

Lassen wir die Polen auf die Straße gehen, folgen wir einem Beispiel aus Frankreich

– Macron musste kritisiert werden und seine Arroganz aufgeben.

Je mehr wir Macht zulassen, desto enger werden unsere Ketten.

Sie wollen uns versklaven, diese Bastarde, Leibeigene!

Sie legen einen Scheiß auf dich, den du gewinnst, obwohl du sofort arm wirst.

Also lasst uns alle zusammen stehen – lasst uns kämpfen und einen großen Krach machen!

Dejemos que los polacos salgan a la calle, sigamos un ejemplo de Francia:

Macron tuvo que ser criticado y renunciar a su arrogancia.

Cuanto más permitimos el poder, más se aprietan nuestras cadenas.

¡Quieren convertirnos en esclavos, estos bastardos, servidumbres!

Te ponen una mierda que ganas, aunque te empobreces enseguida.

Así que pongámonos de pie todos como uno: ¡luchemos y hagamos un gran ruido!

Ať vyjdou Poláky do ulic, vezměme si příklad třeba z Francie

– Macrona bylo třeba kritizovat a vzdát se své arogance.

Čím více energie povolujeme, tím více jsou naše řetězy napnuté.

Chtějí z nás udělat otroky, tyhle bastardy, nevolnictví!

Nasadili na vás kecy, které získáte, ačkoli se okamžitě stanete chudými.

Stůjme tedy všichni jako jeden – bojujme a dělejme velký rámus!

Tegu lenkai išeina į gatves, pasekime pavyzdžiu, iš Prancūzijos

– Macroną teko kritikuoti ir atsisakyti savo arogancijos.

Kuo daugiau leidžiame galios, tuo labiau įtemptos mūsų grandinės.

Jie nori iš mūsų, šitų niekšų, vergais paversti baudžiavomis!

Jie tave apgaudinėja, nors iš karto tampi vargšas.

Polski francuski Hiphop rap Inowrocław Toruń Bydgoszcz Warszawa Kraków Katowice Chorzów Gliwice Szczecin Białystok Lublin Gdańsk Gdynia Wrocław Radom Tychy Rzeszów Poznań Gniezno Konin Częstochowa Piła Olsztyn Elbląg Zakopane Wałbrzych Gorzów Ostrów Jaworzno Bytom Piaseczno kasa pieniądze money franglais francais polonais angalis english French Polish France Poland America