List otwarty w sprawie procentowego zwiększenia dokonywania zakupów pojazdów, broni i innych urządzeń transportowych u polskich producentów do Ministrów i Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Dot. MNS/1/2023 – List otwarty w sprawie procentowego zwiększenia dokonywania zakupów pojazdów, broni i innych urządzeń transportowych u polskich producentów, w tym wyznaczenia celów do osiągnięcia w określonej cezurze czasowej.

***

Szanowny Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,
Szanowne Panie Ministry i Panowie Ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej,

~~

uprzejmie Państwa proszę o rozpatrzenie wyznaczenia celu – w określonym terminie np. roku 2025, procentowego poziomu – 60%, w 2027 – 70%, a w 2030 – 80%, realizacji przyszłych zakupów pojazdów, a także statków, śmigłowców, małych samolotów, dronów i broni, w tym przeciwlotniczej, i anty-balistycznej u polskich producentów, mających produkcję na terenie Polski, przez podmioty wojskowe, i osobno cywilne typu:

– Wojsko Polskie, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna,

– Poczta Polska, Ministerstwa, Kancelaria KPRM, Kancelaria Prezydenta, spółki Skarbu Państwa, Służba Ochrony Kolei, Lotniska, Lasy Państwowe, Polska Żegluga Morska, Policja, Straż Pożarna, NFZ, Opieka Zdrowotna, i Służba Zdrowia, Wody Polskie, Urzędy Wojewódzkie, Służby Specjalne, i inne urzędy, i instytucje oraz agencje, i fundusze oraz podmioty o strategicznym znaczeniu dla Polski, i dla polskiej gospodarki.

Poziom realizacji celu, ujęty procentowo, mógłby być uśredniony lub osobny dla każdego z typów urządzeń i broni albo w podziale na użytek cywilny, i wojskowy.

Byłby wymiernym wskaźnikiem pozwalającym na monitorowanie kluczowych zakupów w ramach wydatków publicznych realizowanych wprost na poziomie krajowym lub wojewódzkim.

Mimo, że specyfika pojazdów dla wojska charakteryzuje się innymi wymaganiami, te same zakłady w oparciu o myśl techniczną mogą także dodatkowo produkować auta cywilne. W tym miejscu należy dodać, że zamiast wspierać rozwiniętą już polską myśl techniczną i istniejące zakłady przemysłowe, w tym o polskim kapitale,

dotychczas, jak powszechnie wiadomo, umowy podpisywano z firmami południowokoreańskimi, przy dysproporcjonalnie niskim zainteresowaniu polską, rodzimą produkcją.

Po 8 latach odwoływania przetargów na auta wojskowe, co znacząco wpłynęło na obniżenie siły i zdolności militarnych Polski, koncern Kia Motors ma dostarczyć 400 opancerzonych pojazdów rozpoznawczych, i 700 ciężkich bojowych wozów piechoty, nie wspominając o przetargach na armatohaubice samobieżne z tego samego kraju,

mimo światowych sukcesów polskich AHS typu “Krab”.

Przykładowe pojazdy produkowane w Polsce:
– pojazd elektryczny, ciężarowy, bezzałogowy Bizon, a ponadto AMZ Tur, Jelcz,
– pojazdy z koncernu Stellantis i Volkswagen, i inne.

Warto wspomnieć także o niewykorzystanym do końca potencjale dawnej fabryki w Lublinie,
gdzie mógłby powstawać pojazd dedykowany np. dla Poczty Polskiej i Policji, Straży Pożarnej czy potrzebnych tak bardzo w Polsce karetek pogotowia, których jest mniej niż limuzyn rządowych.

Należy także wznowić działalność firmy URSUS,

która, według informacji medialnych, została doprowadzona do upadku poprzez celowe faworyzowanie ciągników białoruskich. Polscy rolnicy także zasługują na polski pojazd rolniczy, do którego będą mogli zawsze dokupić części zamienne i bezpiecznie serwisować.

Zamówienia na statki i kutry także powinny być realizowane w polskich stoczniach o olbrzymim potencjale produkcyjnym i technologicznym, zamiast w chińskich, i koreańskich, i należałoby złożyć gwarancje ich finansowania.

Polskie stocznie, najczęściej prywatne bardzo dobrze funkcjonowały bez pomocy państwa, choć niektóre mocno ucierpiały przez tzw. ustawę anty-wiatrakową, co u niektórych z firm pośrednio lub bezpośrednio przełożyło się na obniżenie potencjału w konstruowaniu wiatrownic morskich Offshore.

Branża Offshore i On-Shore wymaga wielkich, wieloletnich nakładów, a jest bardzo ważny dla rozwoju i przyszłości polskiej gospodarki.

Jest to zwłaszcza istotne wobec planowanych, choć niestety bardzo mocno spóźnionych decyzji o budowie turbin wiatrowych na szelfie Morza Bałtyckiego i PEP2040, co skutkuje latami zapóźnień, i dotkliwymi, nieodwracalnymi stratami zarówno dla gospodarki Polski, jak i obywateli.

Cel:
– Zabezpieczenie dostaw, w tym części zamiennych w przypadku wojen, ataków terrorystycznych i innych kataklizmów związanych z siłą wyższą, w tym zagrożeń epidemicznych, problemów z logistyką, gwałtownych zmian cen na rynkach światowych itp.;

– Wspieranie polskiego przemysłu motoryzacyjnego, zbrojeniowego, lotniczego i stoczniowego, wzrostu polskiego PKB, zwiększenia i zabezpieczenia zatrudnienia, rozwoju myśli intelektualnej, i technologicznego polskich produktów, i usług, zwiększenie bezpieczeństwa militarnego, i ekonomicznego Kraju;

– Wspieranie dostawców komponentów dla producentów pojazdów i broni, w tym dostawców surowców –

– huty, usługi spedycyjno-logistyczne, biura projektowe, i wiele innych w myśl zasady stanowiącej, że jedno miejsce w przemyśle motoryzacyjnym generuje od jednego do trzech miejsc pracy w innych sektorach, w tym wiele wyspecjalizowanych firm wymagających rozwiniętej myśli technologicznej;

– Zabezpieczenie warunków do rozwoju regionalnego i gospodarczego Polski oraz kadr w perspektywie wielu dekad;

– Zatrzymywanie Polek i Polaków w Polsce, poprzez stworzenie korzystnych warunków do pracy, i nauki, realizacja polityki inkluzji – włączenia społecznego, i poczucia sprawiedliwości społecznej, i równych szans bez względu na miejsce pochodzenia, powstrzymanie negatywnych trendów demograficznych;

– Niwelowanie deficytu budżetowego oraz długu publicznego z korzyścią na inwestycje w obronność, kulturę i służbę zdrowia,

sport, oświatę i edukację dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, i efektywnego przygotowania do wejścia na rynek pracy, infrastrukturę drogową dla polepszenia bezpieczeństwa obywateli;

– Zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska i redukcja emisji CO2 w przeciwieństwie do importu np. z Azji, co ma znaczenie zwłaszcza przy projektach dofinansowanych z funduszy unijnych;

– Silniejsza pozycja Polski na rynkach międzynarodowych i rankingach, co ma przełożenie m. in. BIZ w Polsce;

– Asumpt dla warunków dla racjonalnej polityki fiskalnej, poprzez podejmowane decyzje generującej dodatkowe przychody lub zmniejszające wydatki/straty: zwiększenie popytu wewnętrznego, stabilizacja ekonomiczna, w tym cen produktów konsumpcyjnych oraz bardziej ekspansywnej polityki monetarnej, w tym zmniejszenie stóp procentowych, a przez to kredytów dla samorządów, firm i społeczeństwa.

Zabezpieczenie łańcucha dostaw w obrębie Polski jest kluczowe dla zabezpieczenia funkcjonowania utrzymania ruchu w fabrykach i montowniach, w tym w branży motoryzacyjnej oraz bezpieczeństwa i efektywności ruchu pojazdów, w tym polskich służb, instytucji, urzędów i innych podmiotów publicznych lub spółek skarbu państwa, w tym sektorze strategicznym. Efekt ekonomiczny oraz na rynku pracy jest nie do przecenienia.

Zakłady przemysłowe są siłą demokracji i oddania Ojczyźnie.

Tak było m.in. za czasów okupacji pruskiej, rosyjskiej i niemieckiej, w tym sowieckiej do 1993 roku, gdy największy opór okupantom i kolaborującym z nimi podległymi formacjami, stawiały polskie kopalnie, huty, stocznie, i inne duże przedsiębiorstwa. Wspierajcie Państwo polską produkcję, przemysł i usługi dla zachowania demokracji w Polsce, rozwoju gospodarczego, wzrostu demograficznego, i bezpieczeństwa ekonomicznego, i militarnego naszego, i naszych potomnych.

Uprzejmie proszę o ujęcie tego postulatu w Państwa celach, osiach priorytetowych funduszy unijnych

i innych zewnętrznych, zamierzeniach, i krajowych strategiach rozwoju, co miejmy nadzieję, przełoży się także na strategie na wszystkich szczeblach JST, i tworzone przez nie warunki oceny, i wyboru dostawców w przetargach PZP. Dbajmy Inwestujmy w polską Infrastrukturę i Technologię oraz Kapitał Ludzki, aby zabezpieczyć wspólną przyszłość oraz zapewnić bezpieczne, i godne warunki do życia Polek i Polaków.

Naród, który nie wyciąga wniosków z historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie.

Budujmy zatem polski, kompleksowy potencjał gospodarczy, technologiczny, społeczny, kulturowy, naukowy i militarno-zbrojeniowy oraz realną siłę, dającą odpór każdemu, kto ważyłby się podnieść na nas rękę, w obliczu potencjalnego zagrożenia rozszerzenia się konfliktu zbrojnego na teren Polski i Europy Środkowej.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2024 serdecznie życzę Państwu zdrowia
i spełnienia wszystkich marzeń, planów i zamierzeń.

Łączę wyrazy szacunku,

© Adam Lech Janowski, 27.12.2023 rok