Sfałszowane polskie granice – List do Prezydenta Republiki Francuskiej

[:pl]

List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.
Tag: Pomorze, Granice, Polski, Zagrożenie, Rosja, Niemcy, Francja, Nordstream, Gazociąg, Bałtyk

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

***

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”

[:en]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:de]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:zh]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:ru]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:fr]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:sv]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:ua]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:sk]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:lt]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:hu]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:ar]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:by]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:tt]List Magazynu “Nasze Strony” do Prezydenta Republiki Francuskiej, Pana François Hollande.

List wysłany przez redaktora naczelnego Magazynu “Nasze Strony” do gabinetu Prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 23.02.2016 roku, zawiera prośbę o zajęcie stanowiska przez Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wobec artykułu “Podróże. Na Boże Narodzenie, robi się pięknie!” z 5 grudnia 2014 roku, do dnia 24.02.2016 r. nadal widocznego w paryskim wydaniu strony internetowej dziennika MetroNews, obrazującego m.in. mapę Polski faktycznie bez dostępu do morza.

Artykuł zawiera poniższą grafikę z mapą Europy:

France Pologne

Affaires Internationales Poland Germany France Russia European Union UE

Polityka w Europie, Strefy wpływów i interesów, granica Polski we francuskim dzienniku Paryża, Rosja – Niemcy, kondominium, aneksja wybrzeża Bałtyku – zagrożenie braku dostępu Polski do morza.

Fragment grafiki artykułu “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!” w: MetroNews, wydanie: Paryż, 5.12.2014 r., s. 32.

W liście  skierowanym do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej zawarta jest prośba o zajęcie stanowiska wobec szkodliwego wpływu artykułu z 5 grudnia 2014 roku we francuskim dzienniku MetroNews na wizerunek Polski.

W liście tym podkreślono, że artykuł zamieszczony w paryskim wydaniu dziennika MetroNews jest sprzeczny z zasadami dziennikarstwa, wymagającymi precyzji i rzetelności w opracowywaniu dokumentów do publikacji. Ponadto dodano, iż w piśmie tym, na załączonej mapie północna granica Polski jest przedłużeniem granicy od Obwodu Kaliningradzkiego aż do Niemiec i musiała zostać wykonana ręcznie, gdyż w blisko 1100 letniej historii Polski nie było sytuacji, w której granica Polski przebiegałaby w przedstawiony przez Pismo sposób, za wyjątkiem planów budowy eksterytorialnego korytarza z Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku.

W liście  tym zamieszczone są również informacje świadczące o tym, że Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty i prosperujący przemysł okrętowy ze stoczniami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie, zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim i w jego pobliżu, a ponadto niedawno otwarty port dla gazu skroplonego w Świnoujściu. Przedstawiono produkowane w polskich stoczniach statki, w tym w wysokim stopniu zaawansowane technicznie jednostki pływajace.

W podsumowaniu listu do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej wskazano na konieczność usunięcia  wspomnianego wydania dziennika MetroNews z 5 grudnia 2014 roku ze strony internetowej pisma lub natychmiastowego skorygowania zawartej w nim mapy Europy. Ponadto zaproponowano, aby dziennik opublikował poprawną i dobrze widoczną mapę Polski. 

 

List Magazynu “Nasze Strony” do Pana Prezydenta Republiki Francuskiej:

Monsieur le Président de la République,

En liaison avec le numéro du Journal « Metronews »: Guide Cadeaux du 5 décembre 2014 qui est encore disponible sur le site http://readmetro.metronews.fr/edition-paris avec un lien direct du téléchargement en fichier PDF: http://readmetro.metronews.fr/dossier/GuideNoel0512BD.pdf et qui contient sur la page 32 entre autres la carte du Pologne avec la faute dans un article: “VOYAGES. À Noël, on se fait la belle!”, veuillez prendre, Monsieur le Président de la République, position en cette question.

Laisser que ce site soit toujours disponible et visible est très dommageable pour l’image de la Pologne. La frontière du nord de la Pologne est affichée dans le Journal comme une extension de frontière de la Russie en ligne droite, qui mène de la région de Kaliningrad en découpant la grande partie du territoire – ça comprenne toute la côte de la mer Baltique en Pologne. Ceci donne l’impression que ce territoire était sous l’influence soit sous le pouvoir d’un autre pays ou était-ce un état séparé et Pologne pas du tout n’avait aucun accès à la mer. Cependant la frontière polonaise sur la mer Baltique étend pour centaines des kilomètres: 440 km de la frontière et 770 km de la côte de la mer.

La Pologne a une industrie de la construction navale qui est bien développée et prospère avec les chantiers navals en villes: Gdańsk, Gdynia, Szczecin et Świnoujście situées en bord ou près de la mer Baltique. Ces chantiers navals produisent des navires alimentant les plateformes – PSV, navires câbliers – CLV, bateaux de service à un service diversifié – MSV, navires polyvalents de soutien – navires MPSV à travailler dans les installations de l’offshore – ATHS, conteneurs arctique, très grands navires de pêche, traversiers et traversiers de passagers de la rivière, navires à soutenir des parcs éoliens, unités militaires de surface et sous-marins, navires de prospection de pétrole et de gaz et unités très compliquée et la plus technologiquement avancée pour mettre des éoliennes. Dans Świnoujście il est également un port pour le gaz liquéfié, qui a récemment été mis en oeuvre.

L’article dans le Journal est contraire aux principes du journalisme qui exigent précision et fiabilité lors de l’élaboration de documents destinés à la publication. La frontière de la Pologne affichée dans le Journal devait être marquée manuellement et diffère de toutes les frontières de l’histoire polonaise de plus de 1100 ans. Il n’y avait que un cas pareille, quand en 1939 l’Allemagne avait voulu créer un corridor extraterritorial sur le territoire de la Pologne de Gdańsk au Troisième Reich.

Monsieur le Président, contre de tels dommages à l’image de la Pologne, le Journal pourrait retirer cette édition du Journal du 5 décembre 2014 soit dont corriger immédiatement la page 32. De plus, je me permets de proposer que le journal publie la carte de la Pologne correcte et bien visible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Adam Lech Janowski

Rédacteur en chef de magazine « Nasze Strony » – “Nos Sites”[:]