***

***

helicopter Latkowo Lotnisko Airshow Airport

0. NEW! Nowe (01.11.2020): Obrona Białorusi i Polski przed dyktaturą i opresjami, walka o zachowanie suwerenności Polski i Białorusi, prawa kobiet w Białorusi i Polsce, Strajk Kobiet na Białorusi i w Polsce, strajk rolników, grubiorzy, przedsiębiorców – kopalnie, szpitale, samorządy, kobiety, wojsko, firmy, górnicy, nauczyciele – przedsiębiorcy, rolnicy / Defense of Belarus and Poland against dictatorship and oppression, fight to preserve the sovereignty of Poland and Belarus, women’s rights in Belarus and Poland, Women’s strike in Belarus and Poland, strike of farmers, miners and entrepreneurs – mines, hospitals, local governments, women, the army, companies – entrepreneurs, farmers, teachers

Suwerenność Białorusi – de facto, zamiast de iure, Prawa Kobiet i Rodzin

Suwerenność Polski – de facto, zamiast de iure, Prawa Kobiet i Rodzin

1. SISTEMA Vladimira Vasilieva – sztuka walki i samoobrony SPEC-NAZ

2. Najważniejsze wydarzenia w historii Ukrainy od upadku ZSRR

3. Brygada lotnictwa i Garnizon Inowrocław – rozbudowa lotniska w Latkowie

Helicopter

Helicopter cockpit fire gun

4. Podziemna działalność zbrojna na Kujawach w PRL w latach 1945 – 1956 r.

5. Obłęd ’44 – czyli jak Polacy umierali za ZSRS podczas II wojny światowej – recenzja

6. Jedne z najpotężniejszych średniowiecznych obwarowań – mury obronne w Inowrocławiu

Mur obronny Inowrocławia z XIII/XIV wieku

Mur obronny Inowrocławia z XIII/XIV wieku

Leave a Reply

%d bloggers like this: