Oldsmobile z wystawy w Düsseldorfie

oldmobile-3 rolls-royce silver cloud piękny antique oldsmobile oldtimer zabytkowy pojazd zabytek auto car old vehicle

Adam Lech Janowski

Popatrzeć, nacieszyć oko, rozmarzyć się… Ach, gdyby tak można było zostać właścicielem takiego oldsmobilu…!

Uroku starych aut doprawdy jednak trudno żałować wobec szkód, na które mogłyby być narażone i wśród codziennych zadań, jakie muszą spełniać nowoczesne auta. A i te wkrótce, przynajmniej wybrane modele, ulegną nadchodzącej rewolucji – napędowi elektrycznemu, który następnie może ustąpi drogi napędowi wodorowemu.

Dowodem tego są wybitne osiągnięcia polskich konstruktorów w postaci pojazdu hybrydowego z napędem wodorowym z o wiele bardziej stabilnym paliwem sproszkowanym. Nowe rozwiązania są coraz bardziej efektywne, co prowadzi do hipotezy, że loty w kosmos mogły także korzystać z tego samego źródła zasilania. M.in. zwiększyłoby to bezpieczeństwo lotów a zmniejszyłoby wagę ładunku paliwa oraz konstrukcji pojazdu kosmicznego.

Wykorzystując jednak fale grawitacyjne, załammy czasoprzestrzeń i przenieśmy się z powrotem na Ziemię, by popodziwiać to, co piękne i ponadczasowe. Wehikuły, o których wielu będzie jeszcze śnić, choć dopiero przyjdą na świat. Choćby o takich cudeńkach jak genialny Roadster, luksusowy Mercedes 600, czy stary dumny Rolls-Royce Silver Cloud czy przedziwny Citroen DS.

Z Powrotu do Przyszłości, Powrót do Przeszłości…

***

Adam Lech Janowski

Look, enjoy the eye, dreaming up … Oh, if you could be the owner of such oldsmobilu …!

The charm of old cars is really difficult to regret facing the risk of damage, on which they could be exposed, and among the daily tasks that must meet the modern car. A and this soon, at least some models, will give in to the up-coming revolution – electric drive, which can then step down the road to Hydrogen drive.

Evidence of this are the outstanding achievements of Polish designers in the form of a hybrid vehicle with a hydrogen-powered with a much more stable fuel powder. New solutions are becoming more efficient, leading to the hypothesis that flying into space could also use the same power source. Among others this would increase flight safety and reduce the weight of the fuel load and the construction of the spacecraft.

However, using the gravitational waves let’s break time and space and let us go back to the Earth to admire what is beautiful and timeless. Vehicles, which many will still be dreaming of, even these who will just come into this world. Even with such wonders as brilliant Roadster, a luxury Mercedes-Benz 600 or a proud old Rolls-Royce Silver Cloud and strange Citroen DS.

From Back to the Future, Back to the Past …

royce-rolls roadster porsche-duesseldorf-germany-deutschland porsche oldmobile-3 oldmobile-2 oldmobil-3 oldmobil-2 oldmobil mercedes-benz-600 mercedes-benz-4 mercedes-benz-3 mercedes-benz-2 mercedes-benz citroen-2 citroen

Fot. i tekst: Adam Lech Janowski