Piękne kościoły na Kociewiu oraz bazyliki i katedry na Pomorzu i Kujawach / Lovely churches, basilicas, cathedrals

bazylika-mniejsza-sw-wincentego-a-paulo-3-rzymskokatolicka-bazylika-mniejsza-pw-sw-wincenty-a-paulo-w-bydgoszczy-wzniesiona-w-stylu-neoklasycystycznym

Bazylika mniejsza pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy.

Fot. i tekst: Adam Lech Janowski ©

bazylika-mniejsza-sw-wincentego-a-paulo-rzymskokatolicka-bazylika-mniejsza-pw-sw-wincenty-a-paulo-w-bydgoszczy-wzniesiona-w-stylu-neoklasycystycznym

Bazylika mniejsza św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy – rozety na kopule.

Bazyliki i katedry oraz mniejsze świątynie rzymskokatolickie, protestanckie i luterańskie – budowane od XIII do XX wieku, m.in. przez Polaków, lecz także np. Zakon krzyżacki. – Wiele ma do zaoferowania region Pomorza, w tym Ziemi Chełmińskiej, Kociewia oraz Kujawy. Zapraszamy na fotograficzną wycieczkę po wybranych świątyniach w błysku flesza.

bazylika-mniejsza-sw-wincentego-a-paulo-2-rzymskokatolicka-bazylika-mniejsza-pw-sw-wincenty-a-paulo-w-bydgoszczy-wzniesiona-w-stylu-neoklasycystycznym

 

archikatedra-gdanska-oliwska-2-kosciol-pw-trojcy-swietej-nmp-i-sw-bernarda-w-gdansku-w-dzielnicy-oliwa-przy-ul-bp-edmunda-nowickiego-5

Archikatedra gdańska – oliwska – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda w Gdańsku – Oliwie.

Archikatedra gdańska – oliwska – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda w Gdańsku – Oliwie została wzniesiona w miejscu prastarym i wielokrotnie niszczona. Fundatorem klasztoru cysterskiego był książę pomorski Subiesław I Stary w 1170 roku, tudzież jego syn Sambor I. Znajduje się u stóp Góry (Wzgórza) Pachołek (100,8 m n .p.m.), które miało służyć wcześniej do kultu pogańskiego oraz pobliskiej Góry Kościuszki (103 m n.p.m.). Malowniczo położonej Archikatedrze dodaje blasku jeden z najpiękniejszych parków w Polsce – Park Oliwski oraz krystalicznie czysta rzeczka Strzyża, aktualnie zwana Potokiem Oliwskim. Klasztor wielokrotnie był niszczony, wpierw w 1224 r. przez Pomorzan, następnie Prusów, krzyżaków, czeskich husytów, wojska z Niemiec / Rzeszy, samych gdańszczan, tak że fragmenty katedry pochodzą z XIII i XIV wieku, a pozostałe z 1577 r.

Cathedral Gdansk – Oliwa – church of Holy Trinity, the Virgin Mary and St. Bernard in Gdansk – Oliwa was built in ancient place and destroyed many times. The founder of the Cistercian monastery was the Duke of Pomerania Subiesław Stary in 1170, or indeed his son Sambor I. It is located at the foot of Mountain (Hill)  Pachołek (Cone) (100.8 m asl), which was previously supposed to be used for pagan worship, and Mount Kosciuszko (103 m asl). To picturesquely situated Cathedral adds shine one of the most beautiful parks in Poland – Oliwa Park and the crystal clear river Strzyża, currently called Oliwa Stream. The monastery was destroyed several times, first in 1224 by Pomeranians, then the Prussians, the Teutonic Knights, Czech Hussite, troops from Germany / Reich, and by people from Gdansk. Thus some fragments of the cathedral comes from the thirteenth and fourteenth century, and the remaining of 1577.

Cathédrale Gdansk – Oliwa – église de Sainte Trinité, la Vierge Marie et saint Bernard à Gdansk – Oliwa a été construit  en place antiqueet détruit de nombreuses fois. Le fondateur du monastère cistercien fut le duc de Poméranie Subiesław Stary en 1170 ou en effet son fils Sambor I. Elle est située au pied de la colline Pachołek (Cone) (100,8 m n .p.m.), qui probablement a déjà été utilisé pour le culte païen, et le mont Kosciuszko (103 m). À la pittoresque située cathédrale il ajoute briller l’un des plus beaux parcs de la Pologne – Oliwa Park et la rivière cristalline Strzyża, actuellement appelé Oliwa Stream. Le monastère a été détruit à plusieurs reprises, la première fois en 1224 par Poméraniens, puis les Prussiens, les chevaliers teutoniques, les troupes hussites tchèques, les troupes de l’Allemagne – Reiche et les personnes de Gdansk. Ainsi des fragments de la cathédrale vient de la treizième et quatorzième siècle, et le reste de 1577.

Dom Gdansk – Oliwa, Kirche. Heilige Dreifaltigkeit, die Jungfrau Maria und St. Bernard in Gdansk – Oliwa wurde anstelle der alten und zerstörten mehrmals gebaut. Der Gründer des Zisterzienserklosters war der Herzog von Pommern Subiesław Und im Jahre 1170 Jahre alt, in der Tat sein Sohn Sambor I. Es befindet sich am Fuße des Hügels Cone gelegen (100,8 m n .p.m.), Die zuvor für die heidnische Anbetung verwendet wurde, und Mount Kosciuszko (103 m). Malerisch gelegen fügt der Kathedrale einer der schönsten Parks in Polen glänzen – Oliwa Park und dem kristallklaren Fluss Strzyża, derzeit Quelle in Oliwa genannt. Das Kloster wurde mehrmals zerstört, zuerst in 1224 von Pomeranians, dann die Preußen, die Kreuzritter , Tschechische hussitischen Truppen aus Deutschland / Reiche, die gleichen Leute aus Danzig, so dass Fragmente der Kathedrale aus dem dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert stammt, und die restlichen 1577.

Собор Гданськ – Олива, церква. Святої Трійці, Діви Марії та Св Бернард в Гданську – Олива був побудований на місці стародавнього і знищили кілька разів. Засновник монастиря цистерцианцев був герцог Померанії Subiesław Stary в 1170 років, или насправді його син Самбір I. Він розташований біля підніжжя пагорба Cone (100,8 м н .p.m.), Який раніше використовувався для поклоніння язичницьким, і гора Костюшко (103 м над рівнем моря). Мальовничо розташований собор додає блиск один з найкрасивіших парків в Польщі – Олива парк і кристально чиста річка Strzyża, в даний час називається Олива потік. Монастир був зруйнований кілька разів, спочатку 1224 року За Померанський, то пруссаки, тевтонські лицарі, чеська гуситські війська з Німеччини / Рейх, одні і ті ж люди з Гданська, так що фрагменти собору походить від тринадцятого і чотирнадцятого століття, а решта 1 577.

Сабор Гданьск (Аліва) – царква. Святой Тройцы, Панны Марыі і Св Бернард у Аліве Гданьска. / Katedros Gdanskas (Oliwa) – bažnyčia. Šventoji Trejybė, Mergelė Marija ir Šv Bernardas Gdansko Olivos. / Собор Гданьск (Олива) – церковь. Святой Троицы, Девы Марии и Св Бернард в Оливе Гданьска. / Cathedral Gdansk – Oliwa, templom. Szentháromság, a Szűz Mária és Szent Bernard Gdansk Oliwa / Katedrála Gdansk – Oliwa, kostol sv. Najsvätejšej Trojice, Panny Márie a sv Bernard v Gdansku Oliwa.

archikatedra-gdanska-oliwska-3-kosciol-pw-trojcy-swietej-nmp-i-sw-bernarda-w-gdansku-w-dzielnicy-oliwa

Archikatedra gdańska (oliwska) – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda w Gdańsku, w dzielnicy Oliwa. Cathedral Gdansk (Oliwa) – church. Dom Gdansk (Oliwa) – Kirche. Cathédrale Gdansk (Oliwa) – église. Собор Гданськ (Олива) – церква. Сабор Гданьск (Аліва) – царква. Katedros Gdanskas (Oliwa) – bažnyčia. Собор Гданьск (Олива) – церковь.

archikatedra-gdanska-oliwska-4-kosciol-pw-trojcy-swietej-nmp-i-sw-bernarda-w-gdansku-w-dzielnicy-oliwa

Archikatedra gdańska (oliwska) – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda w Gdańsku – Oliwie. Cathedral Gdansk (Oliwa). Dom Gdansk (Oliwa). Cathédrale Gdansk (Oliwa). Собор Гданськ (Олива). Сабор Гданьск (Аліва). Katedros Gdanskas (Oliwa). Собор Гданьск (Олива).

archikatedra-gdanska-oliwska-5-kosciol-pw-trojcy-swietej-nmp-i-sw-bernarda-w-gdansku-w-dzielnicy-oliwa

Organy archikatedry gdańskiej (oliwska) – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda w Gdańsku  – Oliwie. Organs in cathedral Gdansk (Oliwa). Der Orgel im Dom Gdansk (Oliwa) – Kirche. Le orgue dans la cathédrale Gdansk (Oliwa). Собор Гданськ (Олива). Сабор Гданьск (Аліва) – царква. Katedros Gdanskas (Oliwa) – . Собор Гданьск (Олива).

archikatedra-gdanska-oliwska-6-kosciol-pw-trojcy-swietej-nmp-i-sw-bernarda-w-gdansku-w-dzielnicy-oliwa

Archikatedra gdańska (oliwska) – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda w Gdańsku-Oliwie.

archikatedra-gdanska-oliwska-kosciol-pw-trojcy-swietej-nmp-i-sw-bernarda-w-gdansku-w-dzielnicy-oliwa

Archikatedra gdańska (oliwska) – kościół pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda w Gdańsku-Oliwie.

kosciol-p-w-sw-stanislawa-biskupa-i-meczennika-budowe-rozpoczeto-w-xiii-wieku-xv-fundatorem-swiatyni-biskup-wloclawski-lokacja-1301-r-parafia-w-subkowach-1224-roku

Kościół p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach z XIII – XV wieku.

Kościół p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach wita na Kociewiu. Świątynię wybudowaną w okresie od XIII do XV wieku ufundowali biskupi włocławscy.

Church p. V. St. Stanislaus Bishop and Martyr in Subkowy, construction began in the thirteenth century and was completed in the fifteenth century. / Kirche v. V. St. Stanislaus Bischof und Märtyrer in Subkowy, begann mit dem Bau im dreizehnten Jahrhundert und wurde im fünfzehnten Jahrhundert. / Église p. V. St. Stanislas évêque et Martyr en Subkowy, la construction a commencé au XIIIe siècle et a été achevée au XVe siècle. / Церква с. В. Св Станіслос єпископ і мученик, будівництво почалося в тринадцятому столітті і була закінчена в п’ятнадцятому столітті. / Царква с. В. Сьв Станислос біскуп і мучанік, будаўніцтва пачалося ў трынаццатым стагоддзі і была скончана ў пятнаццатым стагоддзі. / Bažnyčia psl. V. Šv Stanislovo vyskupas ir kankinys, statyba prasidėjo XIII amžiuje ir buvo baigtas XV a.

Kościół p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach w gminie Subkowy, w powiecie tczewskim, w województwie pomorskim. Do parafii należą miejscowości:

Brzuśce, Czarlin, Gniszewo, Małe Subkowy, Mała Słońca Wybudowanie, Mały Garc, Narkowy, Radostowo, Starzęcin, Wielgłowy, Wielka Słońca.

kosciol-p-w-sw-stanislawa-biskupa-i-meczennika-brzusce-czarlin-gniszewo-male-subkowy-mala-slonca-wybudowanie-maly-garc-narkowy-radostowo-starzecin-wielglowy-wielka-slonca-gp%ef%bf%bd

Kościół p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach.

Parish of St. Stanislaus in Subkowy – belong to the parish villages located in the municipality of Subkowy, in the district of Tczew in the Pomeranian Province. / Pfarrei St. Stanislaus in Subkowy – gehören zum Pfarrdorf (Diese Bereiche sind in der Gemeinde Subkowy befindet sich im Bezirk Tczew in der Woiwodschaft Pommern): / Paroisse de St. Stanislas en Subkowy – appartiennent au village de la paroisse (Ces zones sont situées dans la municipalité de Subkowy, dans le district de Tczew dans la province de Poméranie): / Церковь с. В. Св Станислос епископ и мученик, строительство началось в тринадцатом веке и была закончена в пятнадцатом веке. Прихід Св Станіслос в Subkowach – належать до парафіяльної селі (Ці райони розташовані в муніципалітеті Subkowy, в районі кітчева в провінції Померанії): / Парафія Св Станислос ў Subkowach – належаць да парафіяльны вёсцы (Гэтыя раёны размешчаны ў муніцыпалітэце Subkowy, у раёне Тчэў ў правінцыі Памераніі): / Parapija g Stanislovo ir Subkowach – priklauso parapijos kaimas (Šios sritys yra įsikūręs Subkowy savivaldybės, į Tčeve rajone Pomeranijos provincijoje): / Приход Св Станислос в Subkowach – принадлежат к приходской деревне (Эти районы расположены в муниципалитете Subkowy, в районе Тчева в провинции Померании):

Brzuśce, Czarlin, Gniszewo, Małe Subkowy, Mała Słońca Wybudowanie, Mały Garc, Narkowy, Radostowo, Starzęcin, Wielgłowy, Wielka Słońca.

bazylika-katedralna-swietych-jana-chrzciciela-i-jana-ewangelisty-w-toruniu-gotycki-ceglany-kosciol-dawna-fara-torunskiego-starego-miasta-torun

Bazylika katedralna Świetych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu gotycki ceglany kościół, dawna fara toruńskiego Starego Miasta w Toruniu.

Na pograniczu Ziemi Chełmińskiej, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej znajduje się perełka architektoniczna Polski, czyli Toruń z piękną katedrą, której przyoczyć nie sposób, ze względu na jej imponującą wysokość w korpusie nawowym.

Kościół św. Jerzego w Sopocie. Church of Sts. George in Sopot. Kirche des hl. George in Sopot. Eglise des saints. George à Sopot. Церква св. Джордж в Сопоті . Царква св. Джордж ў Сопаце. Šv. George Sopot. Церковь св. Джордж в Сопоте.

Kościół św. Jerzego w Sopocie

Kościół św. Jerzego w Sopocie – neogotycka z 1901 r., świątynia katolicka, wcześniej protestancka.

Catholic Church of Sts. George in Sopot – the neo-Gothic building from 1901, originally Protestant church. / Katholik Kirche des hl. George in Sopot – die neugotische Gebäude aus dem Jahr 1901, die ursprünglich evangelische Kirche. / Eglise des saints. George à Sopot – le bâtiment néo-gothique de 1901, l’église catholique, mais protestante à l’origine. / Церква св. Джордж католицький в Сопоті – нео-готична будівля з 1901 року, спочатку протестантська церква. / Царква св. Джордж каталіцкі ў Сопаце – неа-гатычную будынак з 1901 года, першапачаткова пратэстанцкая царква. / Šv. George Sopote -katalikų neo-gotikos pastatas iš 1901, iš pradžių protestantų bažnyčia. / Церковь католический св. Джордж в Сопоте – нео-готическое здание с 1901 года, первоначально протестантская церковь.

kosciol-sw-jerzego-w-sopocie-3-budowla-neogotycka-z-1901-pierwotnie-swiatynia-protestancka-a-od-1945-katolicka

Kościół św. Jerzego w Sopocie / Church of Sts. George in Sopot / Kirche des hl. George in Sopot Eglise des saints. George à Sopot / Церква св. Джордж в Сопоті / Царква св. Джордж ў Сопаце / Šv. George Sopot / Церковь св. Джордж в Сопоте.

kosciol-sw-jerzego-w-sopocie-budowla-neogotycka-z-1901-pierwotnie-swiatynia-protestancka-a-od-1945-katolicka-znajduje-sie-w-sopocie-przy-ul-kosciuszki

Kościół św. Jerzego w Sopocie. Church of Sts. George in Sopot. Kirche des hl. George in Sopot. Eglise des saints. George à Sopot. Церква св. Джордж в Сопоті . Царква св. Джордж ў Сопаце. Šv. George Sopot. Церковь св. Джордж в Сопоте.

kosciol-sw-mikolaja-w-gniewie-gotycki-rzymskokatolicki-zbudowany-krzyzakow-xiv-wieku-brody-pomorskie-brodzkie-mlyny-cieple-cierzpice-polskie-gronowo-gminie-gniew-w-powiecie-tczewsk

Kościół św. Mikołaja i zamek w Gniewie, na pierwszym planie rzeka Wierzyca

Panorama Gniewu – miasta kociewskiego: Kościół św. Mikołaja w Gniewie gotycki, rzymskokatolicki, zbudowany przez krzyżaków w XIV wieku. Parafia obejmuje miejscowości Brody Pomorskie, Brodzkie Młyny, Ciepłe, Cierzpice, Polskie Gronowo w gminie Gniew w powiecie tczewskim. Zamek w Gniewie – krzyżacki z XIII – XV wieku. Rzeka Wierzyca – lewy dopływ Wisły.

Panorama of Gniew: Castle Gniew – Teutonic from XIII – XV century. Wierzyca River – left tributary of the Vistula. Church of Sts. Nicholas Gniew Gothic, Roman Catholic, built by the Teutonic Knights in the fourteenth century. The parish includes the villages in the municipality of Gniew in the district of Tczew:

Panorama de Gniew: Château Gniew – teutonique XIII – XV siècle. Wierzyca River – affluent gauche de la Vistule. Eglise des saints. Nicholas Gniew gothique, catholique romaine, construite par les chevaliers teutoniques au XIVe siècle. La paroisse comprend le village dans la municipalité de Gniew dans le quartier de Tczew:

Panorama des Gniew: Burg Gniew – Teutonic XIII – XV Jahrhundert. Wierzyca River – Nebenfluss der Weichsel verlassen. Kirche des hl. Nicholas Gniew Gotik, römisch-katholisch, erbaut von den Kreuzrittern im vierzehnten Jahrhundert. Die Gemeinde umfasst das Dorf in der Gemeinde Gniew im Kreis Tczew:

Panorama Hnevu: Hrad Gniew – Teutonic XIII – XV storočia. Wierzyca River – ľavý prítok Visly. Kostol sv. Nicholas Gniew gotický, rímsky katolík, postavený nemeckých rytierov v štrnástom storočí. Farský zahŕňa dediny v obci Hnevu v okrese Tczew:

Gniew – Панорама: Замок Gniew – Тевтонський XIII – XV століття. Wierzyca річка – ліва притока Вісли. Церква св. Ніколас Gniew готичний, римсько-католицька, побудована тевтонськими лицарями в чотирнадцятому столітті. Прихід включає в себе село в муніципалітеті Гніву в районі Тчева:

Gniew – Панарама: Замак Gniew – Тэўтонскі XIII – XV стагоддзя. Wierzyca рака – левы прыток Віслы. Царква св. Нікалас Gniew гатычны, рымска-каталіцкая, пабудаваная тэўтонскімі рыцарамі ў чатырнаццатым стагоддзі. Прыход ўключае ў сябе сяло ў муніцыпалітэце Гневу ў раёне Тчэў:

Gniew – Panorama: Pilis Gniew – kryžiuočių XIIIXV a. Wierzyca upė – kairysis intakas Vyslos. Šv. Nikolajus Gniew gotikos, Romos katalikų, pastatytas kryžiuočiais XIV a. Parapija apima į pyktį dėl Gniew rajono savivaldybės Tčev:

Gniew – Панорама: Замок Gniew – Тевтонский XIII – XV века. Wierzyca река – левый приток Вислы. Церковь св. Николас Gniew готический, римско-католическая, построенная тевтонскими рыцарями в четырнадцатом веке. Приход включает в себя село в муниципалитете Гнева в районе Тчева:

Brody Pomorskie, Brodzkie Młyny, Ciepłe, Cierzpice, Polskie Gronowo.

katedra-sw-marcina-i-mikolaja-w-bydgoszczy-2-katolicki-kosciol-zbudowany-w-xv-w-w-stylu-gotyckim-church-poland-cuyavia-gothic-cathedral-kosciol-farny

Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy nad rzeką Brdą

Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy – na Kujawach, to katolicki kościół farny zbudowany w XV w. w stylu gotyckim.

St. Martin and Nicholas Cathedral in Bydgoszcz – Catholic church built in the fifteenth century. Gothic style – the parish church. / La cathédrale Saint Martin et Nicolas à Bydgoszcz – église catholique construite au XVe siècle de style gothique -. L’église paroissiale. / Kathedrale St. Martin und Nikolaus in Bydgoszcz – katholische Kirche im fünfzehnten Jahrhundert im gotischen Stil -. Die Pfarrkirche. / Katedrála sv. Martin a Nicholas v Bydgoszczi – katolícky kostol postavený v pätnástom storočí gotický. – Farský kostol sv. / Собор Святого Мартін і Ніколас в Бидгощі – католицька церква, побудована в XV столітті в готичному стилі. – Парафіяльна церква. / Сабор Святога Марцін і Нікалас ў Быдгашчы – каталіцкая царква, пабудаваная ў пятнаццатым стагоддзі ў гатычным стылі. – Прыходская царква. / Katedra Martin Nikolajus Bydgoščiuje – katalikų bažnyčia pastatyta XV amžiuje gotikos stilius -. Parapijos bažnyčia. / Собор Святого Мартин и Николас в Быдгоще Католическая церковь, построенная в пятнадцатом веке в готическом стиле. – Приходская церковь. / Székesegyház Syent Martin és Nicholas Bydgoszcz – katolikus templom a tizenötödik században. Gótika – a plébániatemplom.

katedra-sw-marcina-i-mikolaja-w-bydgoszczy-katolicki-kosciol-zbudowany-w-xv-w-w-stylu-gotyckim-church-poland-cuyavia-gothic-cathedral-kosciol-farny

Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy nad Brdą naprzeciw Opery Nova

p1020188 Church of the Savior in Sopot

Kościół Zbawiciela w Sopocie

Kościół Zbawiciela w Sopocie – neobarokowy kościół z 1913–1919 r. parafii ewangelicko-augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie i biskupa diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Church of the Savior in Sopot – neo-baroque church from 1913-1919 of the Evangelical-Augsburg in Gdansk in Sopot and the Bishop of Pomerania-Wielkopolska Lutheran Church in the Republic of Poland.  / Kirche des Erlösers in Sopot – der neobarocken Kirche von 1913-1919 der Evangelisch-Augsburgischen in Danzig in Sopot und dem Bischof von Pommern-Wielkopolska-Lutherischen Kirche in der Republik des Polen. / Eglise du Sauveur à Sopot – l’église néo-baroque de 1913-1919, évangélique-Augsbourg à Gdansk en Sopot et l’évêque de Poméranie-Wielkopolska Église luthérienne de la République de Pologne. / Kostol Spasiteľa v Sopote – neo-barokový kostol 1913-1919 roky evanjelickom-Augsburg v Gdansku v Sopote a biskupom Predpomoransko-Veľkopoľského luteránskej cirkvi v poľskej republike. / Церква Спасителя в Сопоті – необарокова церква с 1913-1919, Євангелічно-Аугсбург в Гданську в Сопоті і єпископ Померанія-Великопольській Лютеранської Церкви в Республіці Польська. / Царква Збавіцеля ў Сопаце – неабарокова царква с 1913-1919 Евангелічна-Аугсбург ў Гданьску ў Сопаце і біскуп Памеранія-Вялікапольскім Лютэранскай Царквы ў Рэспубліцы Польскі. / Bažnyčia Sopote Gelbėtojo – neo-baroko bažnyčia 1913-1919 metais evangelikų-Augsburg Gdanske Sopote ir Pomeranijos-Wielkopolska liuteronų bažnyčios vyskupas Lenkijos Respublikoje. / Церковь Спасителя в Сопоте – необароккова церковь с 1913-1919 Евангелическо-Аугсбург в Гданьске в Сопоте и епископ Померания-Великопольской Лютеранской Церкви в Республике Польский.                parafia-sw-marcina-i-malgorzaty-w-lignowach-szlacheckich-kursztyn-szprudowo-pomyje-pelplin-wojewodztwie-pomorskim-tczew-czternastowieczny-gotycki-gotyckie-rzezby-sakralne-barokowyParafia św. Marcina w Lignowach Szlacheckich na Kociewiu w gminie Pelplin, w powiecie tczewskim może chlubić się czternastowiecznym, gotyckim kościółem pod wezwaniem św. Marcina i św. Małgorzaty, wybudowanym wśród żyznych gleb za czasów książąt pomorskich. Do parafii należą miejscowości: Kursztyn, Szprudowo, Pomyje.

parafia-sw-marcina-i-sw-malgorzaty-2-w-lignowach-szlacheckich-kursztyn-szprudowo-pomyje-pelplin-wojewodztwie-pomorskim-tczew-czternastowieczny-gotycki-gotyckie-rzezby-sakralne-barokowy

Parafia św. Marcina i św. Malgorzaty w Lignowach Szlacheckich

Fourteenth-century Gothic church of St. Martin and St. Margaret located in the municipality of Pelplin, in the district of Tczew in the Pomeranian Province. /  Vierzehnten Jahrhundert gotische Kirche St. Martin und St. Margaret in der Gemeinde Pelplin, im Kreis Tczew in der Woiwodschaft Pommern. / Paroisse et église gothique du XIVe siècle de Saint Martin et St. Margaret de St. Martin à Lignowy Szlacheckie – appartiennent au village paroisse: Kursztyn, Szprudowo, Pomyje situées dans la municipalité de Pelplin, dans le district de Tczew dans la province de Poméranie. / Чотирнадцятий століття готична церква Святого Мартін і Сент Маргарет – Lignowy Szlacheckie, належать до парафіяльної селі: Kursztyn, Szprudowo, Pomyje. Ці райони розташовані в муніципалітеті Пельплін, в районі кітчева в провінції Померанії. / Чатырнаццаты стагоддзя гатычная царква Святога Марцін і Сэнт Маргарэт – Lignowy Szlacheckie, належаць да парафіяльны вёсцы: Kursztyn, Szprudowo, Pomyje. Гэтыя раёны размешчаны ў муніцыпалітэце Пельплин, у раёне Тчэў ў правінцыі Памераніі. /. XIV amžiaus gotikos Šv. Martinas ir Sankt Margarita – Lignowy Szlacheckie, priklauso parapijos kaimas: Kursztyn, Szprudowo, Pomyje. Šios sritys yra įsikūręs Pelplin savivaldybės, į Tčeve rajone Pomeranijos provincijoje. / Четырнадцатый века готическая церковь Святого Мартин и Сент Маргарет – Lignowy Szlacheckie, принадлежат к приходской деревне: Kursztyn, Szprudowo, Pomyje. Эти районы расположены в муниципалитете Пельплин, в районе Тчева в провинции Померании.

parafia-sw-jana-chrzciciela-w-pieniazkowie-2-dabrowka-debiny-duze-wioslo-kolonia-ostrowicka-mala-karczma-male-wioslo-ostrowite-polwies-stary-mlyn-wlosienica-gmina-gniew-tczewski

Kościół parafii św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie

Pieniążkowo, położone wśród żyznych gleb na Kociewiu, na lewym brzegu Wisły, w powiecie tczewskim, w gminie Gniew już w 1294 roku było własnością biskupów kujawskich. Obecny kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie powstał w 1592 roku i jak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wybudowany został przez Oleskich.

Do parafii tej należą miejscowości: Dąbrówka, Dębiny, Duże Wiosło, Kolonia Ostrowicka, Mała Karczma, Małe Wiosło, Ostrowite, Półwieś,, Stary Młyn, Włosienica.

parafia-sw-jana-chrzciciela-w-pieniazkowie-3-dabrowka-debiny-duze-wioslo-kolonia-ostrowicka-mala-karczma-male-wioslo-ostrowite-polwies-stary-mlyn-wlosienica-gmina-gniew-tczews%ef%bf%bd

Kościół parafii św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie

parafia-sw-jana-chrzciciela-w-pieniazkowie-dabrowka-debiny-duze-wioslo-kolonia-ostrowicka-mala-karczma-male-wioslo-ostrowite-polwies-stary-mlyn-wlosienica-gmina-gniew-tczewski

Kościół parafii św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie

Żegnamy Kociewie na Pomorzu, Wybrzeże Gdańskie, Ziemię Chełmińską i Kujawy i zapraszamy na kolejną wycieczkę, by powrócić w te Strony pełni wrażeń do kolejnych pięknych świątyń!
Do zobaczenia!

(Wszystkie / All) Fot. Adam Lech Janowski ©