Prawa Kobiet to Wrodzone Prawa, Bezwarunkowe, Cywilizacyjne. Women’s Rights are Inborn Rights, Unconditional, of Civilization.

Mało kto wie, ile kobiety mogą się nacierpieć, nie tylko w trakcie porodu dziecka, ale i po nim. Dlatego kobietom należy się większy szacunek, niż jest obecnie i więcej przywilejów.

***

Poczytacie o tym w wydaniu październikowym, a za miesiąc i więcej w listopadowym 2022 r.

***

Każdy ból jest inny.

***

Few know how much a woman can suffer, not only during childbirth, but also after it. Therefore, women deserve more respect than there is now and more privileges!

***

Every pain is different.

***

You can read about it in the October issue of our printed Magazine.

#women #health #movie #woman #women #health

***

Мало хто знає, як сильно може страждати жінка не тільки під час пологів, але і після них. Тому жінки заслуговують на більше поваги, ніж зараз, і більше привілеїв!

Кожен біль різний.

Про це читайте у жовтневому номері нашого друкованого журналу.

#жінки #здоров’я #кіно #жінка #жінки #здоров’я

***

Мало кто знает, как сильно может страдать женщина не только во время родов, но и после них. Поэтому женщины заслуживают большего уважения, чем сейчас, и больших привилегий!

***

Каждая боль индивидуальна.

Об этом вы можете прочитать в октябрьском номере нашего печатного Журнала.

#женщины #здоровье #кино #женщина #женщины #здоровье

ALJ 15.10.2022 r.