Program ochrony wód – POWÓD

Noteć Pturek Lubostroń River lake old

Czysta woda, wspólna czysta idea, nasz wspólny czysty świat…

Clean water, common pure idea, our common clean world…

Jesteście zainteresowani ochroną przyrody w swojej okolicy? Chcecie pomóc i razem sprawić, że otoczenie Waszych rzek, jezior, stawów, strumieni i morza będzie czyste? Pragniecie podzielić się tym, że wody w Waszej okolicy są zadbane? Wypełnijcie poniższy formularz, a na pewno skontaktujemy się z Wami!

Are you interested in protection of nature in your area? Do you want to help, and make together that the environment of your rivers, lakes, ponds, streams and the sea would be clean? Do you want to share to others that the water in your area is well cared? Please, fill out the form below and we’ll get back to you!

Razem dbajmy o nasz wspólny świat!   

Let’s care together of our common world!

^^


Program Ochrony Wód – “POWÓD”

Water Protection Program – Programme de protection de l’eau – Програма захисту води – Праграма абароны вады – Program ochrany vôd – Program ochrany vod – Vandens apsaugos programa – Wasserschutzprogramm 

Trzy powody ochrony wód, nawiązujące do ich aktualnego zaniedbanego stanu, to:

– odebranie wodom ich funkcji, jakimi faktycznie powinny być m.in. stanowienie walorów przyrodniczych i kulturowych, a także przynoszenie ludziom zrównoważonych korzyści gospodarczych,

– traktowanie wód jak niczyi przedmiot, ciek lub zbiornik kanalizacyjny,

– powszechne poważne zanieczyszczenie wód urągające standardom i normom, zwłaszcza ich brzegów, które często zamienily się w dzikie wysypiska śmieci.

Działania zapobiegawcze:

– społeczny i systematyczny monitoring brzegów rzek, jezior i stawów,

– cykliczne publikacje danych pozyskiwanych w trakcie monitoringu,

– interwencje administracyjne wobec administratorów lub właścicieli działek, na terenie których stwierdzono i udokumentowano zanieczyszczenia,

– przedstawianie rozwiązań i propozycji sposobu usunięcia zanieczyszczeń,

– działania profilaktyczne i zapobiegające ponownemu zanieczyszczeniu,

– promocja oczyszczonych i czystych cieków wodnych, w tym ich nabrzeży.

Obszar działania: bez ograniczeń państwowych i kontynentalnych – cały świat.

Cel: czyste wody i brzegi rzek, strumieni, kanałów, mórz, jezior, oczek wodnych i stawów na rzecz pożytku publicznego.

Środki:

– bezpośrednie zbieranie informacji przez indywidualne jednostki lub grupy osób,

– interwencje administracyjne lub bezpośrednie – korespondencyjne przez zainteresowane osoby,

– poszukiwanie firm lub grup społecznych zainteresowanych oczyszczeniem terenów,

– prowadzenie promocji działań w dowolnie wybranych miejscach przez osoby zainteresowane.

Motto: Czysta woda, wspólna czysta idea, nasz wspólny czysty świat.

Clean water, clean common idea, our common clean world.