Ranking Liceów Ogólnokształcących i Techników miesięcznika Perspektywy 2023 – szkoły średnie – jaką wybrać w przyszłości? Najcenniejsze w rankingu są wyniki matur z przedmiotów dodatkowych Kujawsko-Pomorskie

II L.O. im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 1.07.2021 roku, uzdrowiskowy Park Solankowy.

Ranking Liceów Ogólnokształcących miesięcznika Perspektywy – szkoły średnie – jaką wybrać w przyszłości? Nie jest to wykładnia, ale przydatna informacja. Najcenniejsze w rankingu są wyniki matur z przedmiotów dodatkowych. Brak ujęcia szkół w układzie geograficznym i wielkości miejscowości, gdzie się znajdują, a także ewolucji średniej z ocen uczniów.

Opracowanie: Adam Lech Janowski, 12.01.2023 r.

***
Laureaci “Perspektyw” 2023:
Miejsce 1: XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa
Miejsce 2: V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków
Miejsce 3: XIII LO Szczecin
****
Miejsce 4 w Polsce (spadek z drugiego względem 2022 roku)
i zarazem 1 miejsce w Kujawsko-Pomorskiem zajęło Uniwersyteckie LO w Toruniu,
*
W województwie kujawsko-pomorskim kolejne miejsca zajęły m. in.
2. VI LO w Bydgoszczy (57 w Polsce)
3. IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (87 w Polsce)
4. I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (111 w Polsce)
5. Katolickie LO Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie (138 w Polsce)
6. I LO im. Cypriana K. Norwida z Oddziałem Dwujęzycznym w Bydgoszczy (142 w Polsce)
*
***
*
7. I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (146 w Polsce)
8. I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (222 w Polsce)
9. LO Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy (242 w Polsce)
10. X LO im. prof. Stefana Banacha w Toruniu (254 w Polsce)
11. II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu (256 w Polsce)
*
Mocny spadek II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu (335 w Polsce z 234 miejsca w 2022 r.)
i jeszcze mocniejszy II LO im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy (407 w Polsce z 258 miejsca w 2022 r.).
*
Największy awans LO (ZS nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego) w Rypinie – o 260 miejsc (695 miejsce w 2023, 955 miejsce w 2022 r.).
*
Odpowiedzi na pytania, m. in.:
– Dlaczego mojego liceum np. w Kruszwicy, Inowrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku czy Brodnicy nie mogę znaleźć w rankingu?
– Na ile wyniki rankingu są miarodajne i przydatne?
– Które miasta w województwie kujawsko-pomorskim przodują w zestawieniu?

*

A w tle jawi się ponadto protest nauczycieli, ograniczanie przez rząd RP dochodów samorządom, których głównym składnikiem w budżecie są wydatki na oświatę i edukację, i nakładanie im nowych obciążeń finansowych, problem niedostatecznego dofinansowania oświaty i dysproporcje ekonomiczne gmin, mogące wpłynąć na dobór kadry oraz wyposażenie i przez to jakość nauczania.

*

II L.O. im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu – przed remontem w 2021 roku.

Po przeanalizowaniu wyników matur i olimpiad z ponad 4700 liceów i techników (taka liczba podawana była w latach poprzednich), w 2023 roku miesięcznik edukacyjny “Perspektywy” opublikował ranking krajowy 500 liceów w pliku pdf (i 1000 liceów w zestawieniu bezpośrednio na stronie internetowej) o najwyższej lokacie według przyjętej metodologii, w tym 38 z województwa kujawsko-pomorskiego, a także rankingi wojewódzkie (np. tylko 57 liceów w Kujawsko-Pomorskiem).

Należy jednak nadmienić i założyć tez hipotezę, że relatywnie nie zawsze miarą najlepszej szkoły jest liczba olimpijczyków oraz wyniki matur.

Bo czy poprawnie można porównać wspaniale wyposażoną placówkę, w której zasiadają nauczyciele akademiccy w Toruniu lub inne liceum w wielkim mieście, np. w Warszawie której budżet zasilany jest o wiele większa liczbą podatków, co przekładać się może na wyposażenie i motywację finansową relatywnie najlepszych nauczycieli do niedawno powstałego Liceum Ogólnokształcącego w Pakości, które dopiero zaczyna swą misję i nie znalazło się jeszcze na liście 500 liceów w pliku pdf albo z L.O. w Rypinie, które podwyższyło swoją pozycję z 955 miejsca w 2022 roku na 695 miejsce w 2023?

*

Dla Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku wykazanych i sklasyfikowanych zostało jedynie 53 liceów (w tym sztuk pięknych i plastyczne i muzycznych), a w 2023 – 57 liceów – dla dzieci i młodzieży z 99 istniejących publicznych i 38 niepublicznych liceów – łącznie z 235 liceów ogólnokształcących kształcących na terenie województwa, w tym dla dorosłych.

Nie ma zatem w zestawieniu krajowym w 2023 roku, m. in. liceum:

w Kruszwicy, Bielicach (w Gębicach), Strzelnie, Koronowie, Wąbrzeźnie, Kcyni, Golubiu-Dobrzyniu, Piotrkowie Kujawskim czy Mogilnie, Gąsawie, Chełmży, Górznie, Izbicy Kujawskiej, Tucholi, Sępólnie Krajeńskim, Piechcinie, Kowalu, Lubrańcu i Choceniu, czy też IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu czy pozostałych niewymienionych niżej liceów z innych większych miast: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, czy też z mniejszych miejscowości takich jak Brodnicy i Chełmna.

Oto ranking 38 liceów województwa kujawsko-pomorskiego na podstawie rankingu krajowego liceów 2023 czasopisma edukacyjnego “Perspektywy” w kolejności:

3 i 4 dziesiątka zestawienia:

2 dziesiątka:oraz 1 dziesiątka z 3 “laureatami”:

Należy zapoznać się z rankingiem wojewódzkim 2023, choć i tak obejmuje on zaledwie 57 liceów. Znajdują się tam jednak pozycje liceów w Przemystce, Wąbrzeźnie, Lubrańcu, Golubiu-Dobrzyniu, Więcborku czy Strzelnie. Wciąż jednak wielu miejscowości posiadających licea brakuje.

W rankingu krajowym w pliku pdf – 500 liceów znalazły się szkoły – jedynie z 14 miast na 62 miejscowości, w których prowadzone są licea, w tym niepubliczne.

Jak ranking krajowy liceów w 2023 roku wypada wg kolejności miast i ile szkół z tych miast znalazło się w rankingu 500 liceów (ich liczba podana jest w nawiasie)?
 1. Toruń (7)
 2. Bydgoszcz (13)
 3. Chełmno (1)
 4. Włocławek (4)
 5. Inowrocław (3)
 6. Grudziądz (2)
 7. Brodnica (1)
 8. Aleksandrów Kuj. (1)
 9. Żnin (1)
 10. Rypin (1)
 11. Świecie (1)
 12. Lipno (1)
 13. Nakło n. Notecią (1)
 14. Radziejów (1)
Brakuje zatem np. ewolucji w okresie kilkuletnim osiąganych wyników np. L.O. w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, które mają inną przyrodniczą wartość dodaną, jakże przydatną dla społeczności lokalnej głównie na wsi i właśnie tu na Kujawach.

Powiatowa Hala Sportowa “Kujawianka” przy III L.O. im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 1 lipca 2021 roku, którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Podobnie jest wobec III L.O. im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy,
którego uczennica została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Przede wszystkim to liceum może się poszczycić wychowankami, którzy są mistrzami świata w sporcie lub/i uczestnikami Igrzysk Olimpijskich. Mowa jest tu m. in. o sportowcach i olimpijczykach: Arturze Mikołajczewskim, Jakubie Krzewina, czy Jerzym Kowalskim. Na pewno dla niektórych uczniów tacy wychowankowie z ich szkoły, odnoszący sukcesy światowe, są pewną inspiracją.

Miarą byłoby na jakim ludzi wyrosną adepci szkół, czy są szczęśliwi, czy dobrze radzą sobie w życiu osobistym i zawodowym.

Bo szkoła nie tylko musi przekazywać wiedzę z biologii, matematyki, literatury, wychowania fizycznego, nie tylko, choć to również bardzo ważne – przysposobić lub nakierować do przyszłej albo wykuć odpowiednie cechy do przyszłej pracy, ale również przygotowywać do życia w rodzinie, o czym się zapomina, a wielu rodziców nie ma na to czasu lub ochoty, czy świadomości jak to ważne, szacunku do drugiego człowieka i życia w społeczeństwie z poszanowaniem odmienności.

Dodatkowo, warto by rozpatrzyć, czy nie należałoby ująć w rankingu, czy polepszyło się zachowanie uczniów i ich oceny z przedmiotów – średnia ocen.

Ranking zatem może być przede wszystkim jakąś wskazówką, zwłaszcza lokalnie – porównanie szkół w tym samym powiecie, gminie, czy mieście.

Pewną informacją mogą być też mocne spadki lub awanse w lokacie względem roku poprzedniego – takie przypadki zaznaczyliśmy wytłuszczonym drukiem. Można porównać ewolucję trzech pozycji w rankingu z 3 ubiegłych lat – od 2020 roku i porównać do roku 2023, ale niestety nie podane są i nie można w tej chwili porównać składowych elementów wpływających na ogólny wskaźnik.

Zatem czy tylko zmieniła się liczba olimpijczyków, czy same wyniki matur? Taka informacja dopiero była by bardzo cenna i była by dobrą wskazówką, ale jej w rankingu brakuje. Jedyny sposób to osobiste porównywanie z rankingiem z lat ubiegłych, gdzie wskaźniki składowe są podane.

Summa summarum, odległe miejsce w rankingu w skali Kraju może wcale nie musi oznaczać niskiego poziomu nauczania, może być przeciwnie – choć to oczywiście nie reguła:

Wysoki poziom nauczania, wysoka kultura uczniów i nauczycieli, wartości dodane wnoszone przez grono rodziców, nauczycieli, zapraszanych gości i wymiany międzynarodowe razem zsumowane mogą przewyższać liczone jedynie wyniki matur i olimpiad.

Dobra szkoła może być też taka, po jakiej mamy wspaniałe wspomnienia, przekazała wiedzę, która w nas pozostała i możemy wykorzystać w życiu, szkoła kształtująca poprawne zachowanie i uczestniczenie we wspólnocie, ucząca empatii, życzliwości i kultury.

W przedstawionym rankingu największy wpływ mają wyniki matur: przedmioty dodatkowe – 45%, następnie przedmioty obowiązkowe – 30% i na końcu olimpiady – 25%. Zatem nie liczba olimpijczyków jest tu najważniejsza, lecz wyniki matur wszystkich uczniów przystępujących w danej szkole.
Jak plasują się licea w Kujawsko-Pomorskiem?

W województwie kujawsko-pomorskim najlepsze tzw. “złote szkoły” to:

Miejsce 4 w Polsce: Uniwersyteckie LO w Toruniu

Miejsce 57: VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Miejsce 87: IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

Jakie licea zajęły kolejne miejsca? Oto pełen ranking dla Kujaw i Pomorza – 38 liceów ogólnokształcących na podstawie rankingu krajowego liceów w 2023 roku “Perspektyw”:
LokataLokataNazwaMiejscowośćAwans

w Polsce

LokataLokataLokataWSKAŹNIKOlimpiady Matura – obowiązkowePrzedmioty: dodatkowe
w Kuj.-Pom.w PolsceLO (i lokata w mieście)Spadekw 2022w 2021w 2020202325.00%30.00%45.00%
14Uniwersyteckie LOToruń (1)Spadek22185.0256.8196.3187.97
257VI LO im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichBydgoszcz (1)Awans81464962.83.5492.0672.39
387IV LO im. Tadeusza KościuszkiToruń (2)Awans1021308159.38.1791.4462.65
4111I LO im. Mikołaja KopernikaToruń (3)Awans12314414057.541.7890.7662.85
5138Katolickie LO Księży Pallotynów Collegium CulmenseChełmno (1)Awans48327455.67085.5763.26
6142I LO im. Cypriana K. Norwida z Oddz. Dwujęz.Bydgoszcz (2)Awans20115613855.61.8588.6860.01
7146I LO im. Ziemi KujawskiejWłocławek (1)Awans21417823655.432.792.1656.84
8222I LO im. Jana KasprowiczaInowrocław (1)Awans26423926452.354.9685.453.46
9242LO Towarzystwa SalezjańskiegoBydgoszcz (3)Spadek19712211351.714.7881.0955.04
10254X LO im. prof. Stefana BanachaToruń (4)Spadek22831126751.20.386.0753.11
11256II LO im. Króla Jana III SobieskiegoGrudziądz (1)Spadek22519318751.160.5185.5853.23
12273I Katolickie LO im. Jana III SobieskiegoBydgoszcz (4)Spadek23822450.53086.0851.82
13289III LO im. Marii KonopnickiejWłocławek (2)Awans39036528049.970.5186.0850.33
14308IV LO im. Kazimierza WielkiegoBydgoszcz (5)Awans36537147049.130.0888.3947.21
15312V LO im. Jana Pawła IIToruń (5)Awans34830820649.041.0788.0446.7
16335II LO im. Marii KonopnickiejInowrocław (2)Spadek23424726348.361.7983.4547.9
17407II LO im. Mikołaja KopernikaBydgoszcz (6)Spadek25819932046.53083.8444.68
18436Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona WyczółkowskiegoBydgoszcz (7)Awans46965945.963.5177.9345.42
19510III LOBrodnica (1)Awans57174275544.040.180.0941.72
20579I LO im. Bolesława ChrobregoGrudziądz (2)Spadek52851651042.670.0977.0840.78
21586III LO im. Adama MickiewiczaBydgoszcz (8)Spadek54963042642.49079.1839.04
22602Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Leona WyczółkowskiegoBydgoszcz (9)Awans74469742.19068.3545.61
23611Publiczne LO im. ks. Jana DługoszaWłocławek (3)Spadek57727454741.990.380.5436.9
24638VII LO im. Janusza KusocińskiegoBydgoszcz (10)Awans84659053341.590.2181.1835.65
25642LO Towarzystwa SalezjańskiegoAleksandrów Kuj. (1)Awans76540247141.57075.5139.51
26674I LO im. Braci ŚniadeckichŻnin (1)Awans74974966141.06075.2438.57
27695LO (ZS nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego)Rypin (1)Awans95565541240.72076.6636.88
28697I LO im. Floriana CeynowyŚwiecie (1)Awans73367760140.690.2481.233.67
29789Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. w PZSMBydgoszcz (11)Spadek71565038.841.0883.3127.79
30804LO (ZS im. R. Traugutta)Lipno (1)Awans95889585038.51074.7833.37
31815IX LO im. Tadeusza NowakowskiegoBydgoszcz (12)Awans82672065538.190.1871.7434.6
32880VIII LOToruń (6)Awans100099637.11076.9128.92
33893VIII LO im. dra Emila WarmińskiegoBydgoszcz (13)Awans90068377636.88074.8529.8
34918I LO im. Bolesława KrzywoustegoNakło n. Notecią (1)Awans92581094436.570.2371.9330.94
35947III LO im. Królowej JadwigiInowrocław (3)Awans100090436.090.1571.9529.94
36960II LO im. Mikołaja KopernikaWłocławek (4)Awans100035.840.1772.9228.75
37970III LO im. Samuela Bogumiła LindegoToruń (7)nie ujęto wcześniej35.73071.8929.31
38987LO im. Władysława ŁokietkaRadziejów (1)Spadek81980284835.381.0570.2329.06

Opracowanie własne na podstawie rankingu “Perspektyw” – ALJ 2023 r.

Na koniec warto w tym miejscu wspomnieć o zwiększeniu obciążeń przez państwo wobec samorządów w zakresie oświaty,

chociażby reformy oświatowej – zlikwidowania gimnazjów i związanych z tym olbrzymimi kosztami, które poniosły samorządy. Państwo utrzymuje wynagrodzenia nauczycieli na niewiele wyższym poziomie niż w latach ubiegłych, będąc ślepe na inflację, a przez to powoduje to ucieczkę nauczycieli do innej pracy zarobkowej, np. do własnego biznesu czy do pracy w przedsiębiorstwach prywatnych.

Dbajmy o właściwe finansowanie oświaty, jako kaganka kultury, gdyż bez kultury i historii narody giną, i od wychowania i wykształcenia naszych dzieci zależy jaka będzie nasza przyszłość oraz naszego Kraju.

Autor: Adam Lech Janowski, 12.01.2023 r.