Sopot Top of the Top Festival – wspaniała publiczność, świetna zabawa – great party and the best audience

O tym, że publiczność w Sopocie jest doskonała, przekonało się setki polskich artystów.
Opera Leśna zobowiązuje, harmonia, las, nieopodal morze i wiatr wybrzeża. Takie miejsce tylko w Sopocie. (Tekst i zdjęcia Adam Lech Janowski 2017)

Publiczność publika beaber Sopot Opera Leśna

Dojazd do Sopotu przez gdańską Oliwę jest przepiękny. Tuż przed wjazdem do kurortu zjeżdżamy ze stromych gór. Tuż za słynnym Gdańskim Ogrodem Zoologicznym, widok jest iście górski z samotną chatą leśniczówki przypominającą tatrzańskie schronisko. Okoliczne góry mają swe nazwy, a jedna z nich – Pachołek o wys. 107 m już w zamierzchłych czasach wykorzystywana była do odprawiania kultu. Prowadzi do niego droga Tatrzańska. W tym szczególnym miejscu odnajdziemy magiczny głaz, a nieco dalej piękny święty Potok Oliwski, który cię ciągnie do oddalonej od Pachołka o 700 m Archikatedry Oliwskiej i Opactwa Cystersów z przepięknym Parkiem Oliwskim. W przeciwnym kierunku – do źródła Potoku znajdziemy także majestatyczny i uroczy Dwór Oliwski z 1601 roku i dwa inne zabytkowe dwory oraz XVI wieczną Kuźnię Wodną. W odległości ok. 250 m w linii prostej od Pachołka znajduje się upragniona Opera Leśna! To tu w okresie festiwali gromadzą się tłumy fanów świetnej muzyki. Zobaczcie sami!

Publika awesome toll chouette garou belarus lietuva latvia eesti finland tatar turkish turkey family Sopot stage festival top of the top turkey india china usa pakistan turkic asia ameri

Publika sopot festiwal poland polskiej muzyki tvn musik musique muzyka radio despasito taniec z gwiazdami inowrocław warszawa telewizja najlepsza program voice poland egurolla turkey i

Publika sopot festiwal poland polskiej muzyki tvn musik musique muzyka radio despasito taniec z gwiazdami inowrocław warszawa telewizja program voice poland egurolla turkey ind

Publika Sopot Top of the Top TVN Telewizja Radio Zet koncert Festiwal Polish fani muzyki zlot owsiak orkiestra katowice szczecin inowrocław bytom lublin skierniewice łódź białystok turkey i

Publika Sopot Top of the Top TVN Telewizja Radio Zet koncert Festiwal Polish fans turkey india china usa pakistan turkic asia america europe france louvre tour eiffel inowrocław

Publika Sopot Top of the Top TVN Telewizja Radio Zet koncert Festiwal Polish fans boskie ciało film cda now turkey india china usa pakistan turkic asia america europe france louvre

Publika Sopot Top of the Top TVN Telewizja Radio Zet koncert Festiwal Polish fans extra toll supa win

Publika Sopot Top of the Top TVN Telewizja Radio Zet koncert Festiwal Polish fans znajdź find me photo foto zdjęcia zdjęcie sopot opera turkey india china usa pakistan turkic asia a

Publika awesome toll chouette garou belarus lietuva latvia eesti finland tatar turkish turkey family Sopot stage festival top of the top turkey india china usa pakistan turkic asia ameri

Publiczność Tomasz Grzegorz Michał Sopot Opera Leśna

Publiczność publika rihanna Sopot Opera Leśna

Publiczność publika kto był Sopot Opera Leśna

Publika Sopot Top of the Top TVN Telewizja Radio Zet koncert Festiwal Polish fans turkey india china usa pakistan turkic asia america europe france louvre tour eiffel inowrocław gre

Publika Sopot Top of the Top TVN Telewizja Radio Zet koncert Festiwal Polish fans zabawa demotywatory concert piękny widok turkey india china usa pakistan turkic asia america europe

***

The audience in Sopot is excellent, hundreds of Polish artists have been convinced.
Forest Opera obliges harmony, forest, near the sea and the wind of the coast. Such a place only in Sopot. (Text and photos Adam Lech Janowski 2017).

Getting to Sopot through Gdansk Oliwa is beautiful. Just before entering the resort, we descend from the steep mountains. Just behind the famous Gdansk Zoological Garden, the view is truly mountainous with a lonely cottage that resembles a Tatra shelter. The surrounding mountains have their names, and one of them – Pachołek, 107 m, was used for worship in ancient times. The Tatrzańska road leads to it. In this special place you will find a magical boulder, and a little further, the beautiful Saint Oliwa Stream which pulls you to the Oliwa Archcathedral and the Cistercian Abbey with the beautiful Oliwa Park, 700 m away from Pachołek. In the opposite direction – to the source of the stream you will also find the majestic and charming Dwór Oliwski from 1601 and two other historic manors and the sixteenth-century Forge For Water. At a distance of approx. 250 m in a straight line from Pachołek, the coveted Forest Opera is located! It is here that crowds of great music gather during the festivals. Look at it by yourself!

 

***

Sopotdagi tomoshabinlar juda yaxshi, yuzlab polyak rassomlari ishonch hosil qilishdi.
Qishloq xo’jaligi uyi, dengiz, dengiz qirg’og’i va shamol o’rtasidagi uyg’unlikni, o’rmonni talab qiladi. Bunday joy faqat Sopotda. (Odam Lech Janowski Ⓒ 2017 matn va fotosuratlari)
Gdansk orqali Olivaga Sopotga borish juda yaxshi. Dam olish maskaniga kirmasdan oldin, biz tog’ tog’laridan tushamiz. Mashhur Gdansk hayvonot bog’i orqasida, ko’rinish Tatra boshpanasiga taalluqli yolg’iz xonadon bilan tog’li. Atrofdagi tog’lar ularning ismlariga ega, ulardan biri – 107 metrlik Pacholek qadim zamonlarda sajda qilish uchun ishlatilgan. Tatrzańska yo’li unga olib keladi. Ushbu maxsus joyda siz sehrli qubbalar va bir oz ko’proq, siz Oliva Archkathedral va Cistercian Abbeyga Pachołekdan 700 metr masofada joylashgan go’zal Oliva Park bilan sizni tortadigan chiroyli Sankt-Oliva oqimini topasiz. Qarama-qarshi yo’nalishda – oqim manbaiga siz 1601 va boshqa ikkita tarixiy manoralar va oltinchi asrda Forge for Water’ning ajoyib va ​​yoqimli Dvor Oliveysini topasiz. Taxminan taxminan. Pachoëkdan to’g’ri chiziqda 250 m, orkestr o’rmoni mavjud! Bu erda katta musiqa to’plami festivallarda to’planadi. O’zingizga qarang!
***
Sopot’taki seyirciler mükemmel, yüzlerce Polonyalı sanatçı ikna edildi.
Orman Operası, armoni, ormanı, denize yakınlığı ve sahil rüzgarını zorunlu kılar. Sadece Sopot’ta böyle bir yer. (Metin ve Adam Lech Janowski Ⓒ 2017) fotoğrafları


Gdansk Oliwa üzerinden Sopot’a ulaşmak güzeldir. Tesise girmeden hemen önce, sarp dağlardan iniyoruz. Ünlü Gdansk Zooloji Bahçesi’nin hemen arkasındaki manzara, Tatra barınağına benzeyen yalnız bir kır evi ile gerçekten dağlıktır. Çevredeki dağların isimleri vardır ve bunlardan biri – Pachołek, 107 m, eski zamanlarda ibadet için kullanılmıştır. Tatrzańska yolu ona yol açar. Bu özel yerde büyülü bir kaya parçası ve biraz daha ileride, sizi Oliwa Archcathedral’e ve güzel Oliwa Parkı’na sahip Pisa Şatosu’na 700 metre uzaklıkta bulunan Cistercian Manastırı’na götüren güzel Saint Oliwa Deresi bulacaksınız. Ters yönde – akımın kaynağında 1601’den kalma görkemli ve büyüleyici Dwór Oliwski ile diğer iki tarihi manastır ve on altıncı yüzyıl Forge For Water’ı bulacaksınız. Yakl. Pachołek’ten düz bir çizgide 250 m, göz alıcı Orman Operası yer alıyor! Festivaller sırasında büyük müzik kitleleri toplanıyor. Kendine bak!

 

***

Публіка в Сопоті відмінна, переконані сотні польських митців.
Лісовий оперний зобов’язує гармонію, ліс, біля моря та вітру берегів. Таке місце тільки в Сопоті. (Текст та фотографії Адама Леха Яновського Ⓒ 2017)

Поїздка в Сопот через Гданськ Олівя прекрасна. Саме перед входом на курорт, ми спускаємося з крутих гір. Саме за знаменитим Гданським зоопарком вид на справді гірський, з самотнім дачком, який нагадує татрове притулок. Навколишні гори мають свої назви, а один з них – Пачолек, 107 м, був використаний для поклоніння в античні часи. Татранська дорога веде до цього. У цьому особливе місце ви знайдете чарівний валун, а трохи далі – прекрасний Сент-Олівя Стрим, який тягне вас до Архікатедри Оліви та Цистерцианського Абатства з прекрасним парком Олівя, 700 м від Пачокека. У зворотному напрямку – до джерела потоку ви також знайдете величний і чарівний Двор Олівський з 1601 року та два інших історичних садибів і фортеця для води XVI століття. На відстані приблизно 250 м у прямому напрямку від Пачокека, розташована жадана Лісова Опера! Саме тут на фестивалях збираються натовпи прекрасної музики. Подивіться на це самостійно!

 

***

Аудитория в Сопоте превосходна, сотни польских художников убеждены.
Лесная опера обязывает гармонию, лес, у моря и ветер побережья. Такое место только в Сопоте. (Текст и фотографии Адама Леха Яновского Ⓒ 2017)

Добраться до Сопота через Гданьск Олива прекрасна. Незадолго до входа в курорт мы спускаемся с крутых гор. Позади знаменитого Гданьского зоологического сада, вид действительно горный, с одиноким коттеджем, напоминающим приют Татры. Окружающие горы имеют свои имена, а один из них – Пачолек, 107 м, использовался для поклонения в древние времена. Дорога Татшаньска ведет к ней. В этом специальном месте вы найдете волшебный валун и немного дальше красивый живописный поток Святой Оливы, который доставит вас до архиепископа Оливы и цистерцианского аббатства с красивым парком Олива, в 700 м от Пачолека. В противоположном направлении – к источнику ручья вы также найдете величественный и очаровательный Дувор Оливски с 1601 года и два других исторических усадьбы и кузницу XVI века для воды. На расстоянии ок. 250 м по прямой линии от Пачока, желанная Лесная опера расположена! Именно здесь собрались толпы великой музыки во время фестивалей. Посмотрите на это сами!

 

***

A Sopot közönsége kiváló, több száz lengyel művészt meggyőzött.
Az erdei opera harmóniát, erdőt, a tenger és a tenger szélét köti össze. Egy ilyen hely csak Sopotban. (Ádám Lech Janowski szövege és fotói Ⓒ 2017)


Megközelítés Sopotba Gdanskon Oliwa gyönyörű. Mielőtt belépünk az üdülőhelyre, leereszkedünk a meredek hegyekről. A híres Gdanski Zoológiai Kert mögött a táj valóban hegyvidéki, egy magányos házban, amely hasonlít a Tátrai menedékhelyre. A környező hegyek neveik vannak, és közülük az egyik – Pachołek, 107 m, az ókori idők imádatára használták. A Tatrzańska út vezet. Ebben a különleges helyen találsz egy varázslatos sziklát, és egy kicsit tovább, a gyönyörű Szent Oliwa patakot, amely az Oliwa Archkáterre és a ciszterci apátságra vonzza a gyönyörű Oliwa parkot, 700 m-re Pachołek-től. Ellenkező irányba – a patak forrásától 1601-ig a méltóságteljes és elbűvölő Dwór Oliwski, valamint két másik történelmi kastély és a tizenhatodik Forge a víz számára is megtalálható. Kb. 250 m egyenes vonalon Pachołek, az áhított Forest Opera található! Itt van a nagy zenék tömege a fesztiválok idején. Nézd meg magad!

***

Le public de Sopot est excellent, des centaines d’artistes polonais ont été convaincus.
Forest Opera oblige harmonie, forêt, près de la mer et le vent de la côte. Un tel endroit seulement à Sopot. (Texte et photos d’Adam Lech Janowski Ⓒ 2017)

Arriver à Sopot par Gdansk Oliwa est magnifique. Juste avant d’entrer dans la station, nous descendons des montagnes escarpées. Juste derrière le célèbre jardin zoologique Gdansk, la vue est vraiment montagneuse avec un chalet solitaire qui ressemble à un abri Tatra. Les montagnes environnantes ont leurs noms, et l’un d’entre eux – Pacholek, 107 m, a été utilisé pour le culte dans les temps anciens. La route de Tatrzańska y mène. Dans cet endroit spécial, vous trouverez un rocher magique, et un peu plus loin, la belle Saint Oliwa ruisseau qui vous tire vers la Oliwa Archcathedral et l’abbaye cistercienne avec le magnifique parc Oliwa, à 700 m de Pacholek. Dans le sens opposé – à la source du flux, vous trouverez également le majestueux et charmant Dwór Oliwski de 1601 et deux autres manoirs historiques et XVIe siècle Forge pour l’eau. À une distance d’env. 250 m en ligne droite de Pachołek, le convoité Forest Opera est situé! C’est ici que les foules de grande musique se rassemblent pendant les festivals. Regardez-le par vous-même!

***

Das Publikum in Sopot ist ausgezeichnet, Hunderte von polnischen Künstlern sind überzeugt.
Forest Opera verpflichtet Harmonie, Wald, nahe dem Meer und dem Wind der Küste. Solch ein Ort nur in Sopot. (Text und Fotos von Adam Lech Janowski Ⓒ 2017)

Anreise nach Sopot durch Danzig Oliwa ist wunderschön. Kurz bevor wir das Resort betreten, steigen wir von den steilen Bergen ab. Gleich hinter dem berühmten Zoologischen Garten von Gdansk ist die Aussicht wirklich gebirgig mit einem einsamen Häuschen, das einem Tatra-Schutz ähnelt. Die umliegenden Berge haben ihren Namen, und einer von ihnen – Pachołek, 107 m, wurde in der Antike für den Gottesdienst genutzt. Die Tatrzańska Straße führt zu ihr. In diesem besonderen Ort finden Sie einen magischen Felsbrocken, und ein wenig weiter, der schöne St. Oliwa Stream, der Sie zu der Oliwa Archcathedral und der Zisterzienserabtei mit dem wunderschönen Oliwa Park, 700 m von Pachołek entfernt, bringt. In der entgegengesetzten Richtung – zur Quelle des Stromes finden Sie auch den majestätischen und bezaubernden Dwór Oliwski von 1601 und zwei andere historische Herrenhäuser und die sechste Jahrhundert Forge für Wasser. In einer Entfernung von ca. 250 m von Pachołek entfernt befindet sich die begehrte Waldoper! Hier versammeln sich während der Festivals Massen großer Musik. Schauen Sie es selbst an!