Stwórzmy ludzki łańcuch między państwami lub regionami: Estonia Łotwa Polska Kaliningrad Litwa Białoruś Mołdawia Ukraina – ludzie dobrej woli! Stańmy 17 lipca 2022 r. od Wisły, Dźwiny po Dniepr i Dniestr! Od Warszawy do Kijowa. Zjednoczmy się i wesprzyjmy ukraińskich żołnierzy!

Baltic Road – Łańcuch Ludzki między Litwą, Łotwą i Estonią – 23.08.1989 r.

Baltic Road – Łańcuch Ludzki między Litwą, Łotwą i Estonią – 23.08.1989 r.

Baltic Road – Łańcuch Ludzki między Litwą, Łotwą i Estonią – 23.08.1989 r.

Stwórzmy ludzki łańcuch między państwami lub regionami: Estonia Łotwa Polska Kaliningrad Litwa Białoruś Mołdawia Ukraina – ludzie dobrej woli! Stańmy 17 lipca 2022 r. od Wisły, Dźwiny po Dniepr i Dniestr! Od Warszawy do Kijowa. Zjednoczmy się i wesprzyjmy ukraińskich żołnierzy!

23.8.1989 dwa miliony ludzi trzymało się za ręce tworząc ludzki łańcuch między Tallinem w Estonii, Rygą na Łotwie i Wilnem na Litwie.

***

Let’s create a human chain between #Estonia #Latvia #Poland Kaliningrad #Lithuania #Belarus #Moldova #Ukraine – People of good will! Let’s all stand on July 17, 2022! Let’s unite & support Ukrainian soldiers & their families! 

Baltic Road – Łańcuch Ludzki między Litwą, Łotwą i Estonią – 23.08.1989 r.

Baltic Road – Łańcuch Ludzki między Litwą, Łotwą i Estonią – 23.08.1989 r.

Baltic Road – Łańcuch Ludzki między Litwą, Łotwą i Estonią – 23.08.1989 r.

Baltic Road – Łańcuch Ludzki między Litwą, Łotwą i Estonią – 23.08.1989 r.

On 23/8/1989 2 million people held hands to form a human chain over Tallinn in Estonia, Riga in Latvia & Vilnius in Lithuania.

***

Створимо людський ланцюг між країнами чи регіонами: Естонія Латвія Польща Калінінград Литва Білорусь Молдова Україна – люди доброї волі! Станьмо 17 липня 2022 року від Вісли, Даугави до Дніпра та Дністра! Від Варшави до Києва. Об’єднаймося та підтримаймо українських воїнів та їхні родини!

23/8/1989 2 мільйони людей взялися за руки, щоб утворити людський ланцюг над Таллінном в Естонії, Ригою в Латвії та Вільнюсом у Литві. 23 серпня 1989 року два мільйони людей взялися за руки, утворивши людський ланцюг між Таллінном в Естонії, Ригою в Латвії та Вільнюсом у Литві.

***

23 августа 1989 года 2 миллиона человек взялись за руки, образовав живую цепь над Таллинном в Эстонии, Ригой в Латвии и Вильнюсом в Литве. 23 августа 1989 года два миллиона человек взялись за руки, образовав живую цепь между Таллинном в Эстонии, Ригой в Латвии и Вильнюсом в Литве.

Создадим живую цепь между странами или регионами: Эстония Латвия Польша Калининград Литва Беларусь Молдова Украина – люди доброй воли! Встанем 17 июля 2022 года от Вислы, Даугавы до Днепра и Днестра! Из Варшавы в Киев. Объединимся и поддержим украинских воинов!

#UkraineRussiaWar #StandWithUkraine Azov Mariupol

Leave a Reply

Related Post

Rejencja inowrocławska mapa inowroclaw regency county region powiat gniezno szubin wągrowiec żnin konin koło kutno gostynin włocławek mogilno

Władze rejencji inowrocławskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 / The authorities in the regency of Inowroclaw during Hitler occupation cz./ part 1Władze rejencji inowrocławskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 / The authorities in the regency of Inowroclaw during Hitler occupation cz./ part 1

Autor: Adam Lech Janowski © 2005 – 2017.[multilanguage_switcher] W toku działań wojennych, władzę nad kolejnymi terenami przejmował naczelny dowódca wojsk lądowych, generał von Brauchitsch oraz generałowie dowodzący grupami armii, którzy