Wybory – czas zmian

Szanowni Państwo,
 
co zmieniło się w Polsce przez ostatnie 16 lat? W 2011 roku – 7 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej staliśmy się wzorem do naśladowania w Europie jako wzór dobrych praktyk dla kolejnych państw zmierzających do akcesji do UE oraz jak wykorzystywać fundusze unijne i europejskie. Było to 9 lat temu. Dziś w 2020 roku Polska jest kompletnie inna, przemodelowana. Wielu z nas jest zbulwersowanych groźnym zwrotem polskiej polityki o 180 stopni w kierunku wzorców z czasów komunistycznych, odwrócenia się od ogólnie uznawanych przez ludzkość wartości etycznych i moralnych a w kierunku do pewnej formy etatyzmu. Mentalnie cofnęliśmy się o sto lat, do czasów sanacji w okresie dwudziestolecia międzywojennego w XX wieku.
 
Także publicyści europejscy są zaskoczeni stanem jaki nastał w Polsce. Podnoszone są głosy, że dalsze finansowanie projektów unijnych będzie warunkowane przestrzeganiem praworządności i poszanowaniem prawa. Sposób wydawania pieniędzy, także unijnych, tu: tych przeznaczonych na walkę z korona-wirusem jest także poruszanym tematem wobec manipulacji medialnych rządu RP o ich otrzymaniu. Media w Polsce, które bronią się przed wpływem ingerencji rządu, opisują setki milionów złotych wydawanych przez rząd bez poszanowania jakichkolwiek reguł praworządności na rzecz:
– bezwartościowych produktów zalegających w magazynach (np. wadliwe testy na obecność COVID na kwotę 125 milionów zł)
– lub przedmiotów nawet ok. 200 droższych niż dostępnych na rynku (np. worki wyborcze za ok. 167 zł za sztukę)
– lub za fikcyjne usługi na dziesiątki milionów złotych, w tym dotacje dla organizacji
– i mediów i organizacji wspierających rząd, sięgające nawet po kilkaset milionów złotych (np. dla rozgłośni radiowej redemptorystów w Toruniu).
– aferzystów z PiS, którzy zarabiali fortuny na aferze w kasach spółdzielczych SKOK.
Media opisywały także skandale finansowe i obyczajowe, jakimi otaczał się także Minister Obrony – Misiewicz, a także pełnych ignorancji wobec obywateli agentów BOR cyklicznie szarżujących po drogach, narażających zdrowie i życie uczestników ruchu drogowego.
 
* * *
To od nas Polaków zależy w jakim państwie chcemy żyć i czy będziemy dbać tylko o własny interes, czy interes nas wszystkich – Wszystkich Polaków, w tym emerytów i rencistów oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W obliczu podwyżek prądu, czynszów, w tym opłat za CO, drewna opałowego i węgla, leków i żywności, wynikających m.in. z podwyższania pensji minimalnej z portfela przedsiębiorców i samorządów, na których nakłada się coraz większe obciążenia i często zostawia samym sobie w aktualnej sytuacji w Polsce, emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie ponoszą obok przedsiębiorców największą daninę.
 
Jest tak bowiem, narzucone przez rząd pensje minimalne wypłacane przez przedsiębiorców i samorządy rosną w tempie kilkukrotnie wyższym niż przykładowo – emerytury, wliczając już jednorazowy dodatek 981 zł na rękę – czyli inaczej 82 zł miesięcznie, bezprawnie nazywany dodatkową emeryturą.
Prowadzi to do rozwarstwienia społecznego realizowanego przez rząd PiS, a przede wszystkim do coraz większej biedy emerytów. Gdy w 2000 roku różnica między emeryturą minimalną a pensją minimalną wynosiła 49%, dziś w 2020 roku różnica ta wynosi 116%, a względem najczęściej wypłacanych emerytur w Polsce będących poniżej 981 zł na rękę – 136%. Działania rządu PiS są zatrważające w skutkach dla emerytów, w tym matek, które poświęciły życie na wychowywanie dzieci, rencistów, którym od zawsze brakuje na leki i na rehabilitację, osób z niepełnosprawnościami.
 
W tym roku rząd PiS rekordowo oddala tą grupę społeczną od godnego życia i odstawia ją na finansowy boczny tor. Te osoby, często w miarę możliwości w poszukiwaniu promocji sklepowych przemierzają kilometry, aby taniej kupić najbardziej podstawowe produkty żywnościowe: ziemniaki czy mąkę. Przy obecnej polityce rządu mogą zapomnieć o ciepłym domu, zdrowym odżywianiu i o lekach, nie wspomniawszy o wydatkach na kulturę, odzież i wakacje.
 
Zakładamy, że wyborcy PiS często słuchają słów rządzących i wierzą im w dobrej wierze bez możliwości posłuchania zagłuszanych innych Polaków. Wystarczy jednak spojrzeć na twarze emerytów, rencistów, a także osób z niepełnosprawnościami – tych, którzy potrzebują często wielkich środków na rehabilitację, a dostają skromną jałmużnę.
 
Łączmy się w bólu i cierpieniu z chorymi. Integrujmy się z osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami. Czas zrozumieć bardzo ciężką sytuację większości emerytów i rencistów, a także medyków, lekarzy, pielęgniarek, górników i przedstawicieli wielu innych profesji, którzy pracując poświęcają dla nas swoje życie.
 
Uszanujmy dzieci i studentów, bo ich przyszłość jest zagrożona i będą brali przykład z dzielonego przez rząd PiS społeczeństwa. W historii podziały w społeczeństwie, ignorancja interesów innych grup społecznych i prywata – dbanie wyłącznie o własny interes – prowadziły do wojen, upadku Polski i jej zniknięcia z mapy Europy. Tego chcemy dla nas i naszych dzieci oraz kolejnych pokoleń – upokorzenia, biedy lub poddaństwa?
 
Wszyscy w Polsce muszą żyć godnie. W ostatnich kilkunastu latach za różnych rządów emerytom i rencistom oraz osobom z niepełnosprawnościami było ciężko, ale dziś Rząd PiS jeszcze drastycznie pogarsza ich sytuację. Przy drożyźnie jaka w Polsce panuje, rozbieżność, dysproporcja między emeryturami, rentami i świadczeniami dla osób niepełnosprawnych a pensją minimalną w 2020 roku za rządu PiS jest rekordowa w historii współczesnej Polski.
 
Pozwólmy nam wszystkim żyć godnie. Choć jako polscy Internauci mamy dostęp do informacji i niniejszego apelu, mimo indoktrynacji i propagandy, wiele osób i Rodzin jest wykluczonych społecznie, w tym z dostępu do Internetu oraz publicznych mediów, które by były w zgodzie z Ustawą z dnia 29 grudnia 1992 roku. Stanowi ona, iż:
 
“Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując (…) całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością.” Temida – prokuratura ma zawiązane oczy na aktualną działalność telewizji, pełną wrogości i stronniczą dla partii PiS.
Na czele prokuratury stoi polityk.
 
Podobnie od 2018 roku, polityk decyduje o planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu operacji w ramach użycia Sił Zbrojnych do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia. Więcej informacji pod wskazanym linkiem:
 
http://www.tunaszestrony.pl/nowy-zakres-dzialania-dowodcy-operacyjnego-i-szefa-sztabu-generalnego-wojska-polskiego-new-scope-of-operation-of-the-operational-commander-and-the-chief-of-the-general-staff-of-the-polish-army-nue/
 
Rząd dyskryminuje polskich przedsiębiorców prowadzących polskie sieci sklepów oraz wielkopowierzchniowe lokale handlowe – polskie markety, które przegrywają lub zamykają się w konkurencji z faworyzowanymi marketami sieci zagranicznych, które sprowadzają często produkty niskiej jakości oraz importowaną żywność przepełnioną chemią, w tym wątpliwej jakości mięso z Chin. Rząd w ten sposób już dawno odwrócił się od polskich rolników i polskiej wsi, właścicieli sklepików i handlowców na targowiskach oraz od wszystkich Polaków, zmuszanych do kupowania taniej schemizowanej lub wysoko przetworzonej żywności powodującej choroby, często bez możliwości rozróżnienia jej jakości lub skąd pochodzi. Siła Polski jest i w przemyśle, ale i na wsi. Dlatego potrzebujemy jej wszyscy, w tym biznesmeni i mieszkańcy miast, w tym dla zabezpieczenia żywnościowego naszego pięknego i zamożnego kraju, którego majątek jest trwoniony każdego dnia, zamiast pomnażany dla żyjących i przyszłych pokoleń.
 
Weźmy odpowiedzialność za siebie, swoje Rodziny, współobywateli i cały kraj. Dbajmy o Europę wolną od biedy, wojen, dyskryminacji od różnicy poglądów, sposobu prowadzenia życia intymnego, totalitaryzmu i cyberwojny, a także o inne regiony świata, z którymi jesteśmy powiązani lub skąd może przyjść zagrożenie, o czym przypomina historia np. najazdu Hunów, o wędrówkach ludów zagrożonych wojnami i naturalnymi zmianami klimatycznymi tysiące lub setki lat temu, co pięknie zarysowują opery Turandot i Attyla.
 
Musimy żyć z wszystkimi, dbać o tych co odeszli, pamiętać o naszych Przodkach, którzy walczyli za Polskę, o Polonii rozsianej po całym świecie i zapomnianych potomkach wywiezionych Polaków, o Ukraińcach i innych narodach tworzących polskie społeczeństwo, których bardzo potrzebujemy, ci którzy nas chronią poza granicami Polski i dzięki którym pięknie się różnimy.
 
Musimy pamiętać o tym jak kluczowe i strategiczne jest faktyczne dbanie o bezpieczeństwo:
 
– finansowe i przestrzegać zasad wydatkowania publicznych pieniędzy, w końcu, po tylu latach, zrealizować ustawę kominową, dotyczącą najwyższych wynagrodzeń, a także zasiadania w kilku naraz spółkach skarbu państwa, jak również ustanowić kwotę wolną od podatku na europejskim poziomie, do którego rząd RP tak często nawiązuje,
– jak również przyrodnicze – bez technokracji i niszczenia naszej schedy po przodkach Piastach i wcześniejszych Ariów, wycinania puszcz – przez Lasy Polskie, lasów, rzek i jezior przez kopalnie węgla brunatnego,
– energetyczne z przywróceniem możliwości budowania polskich farm wiatrowych, gdyż polskie stocznie są w stanie je produkować oraz usunięcia ustawy wiatrakowej,
– zdrowotne – przez przesunięcie środków z propagandy, mediów i promocji na ochronę zdrowia, w tym na badania i prewencję w opiece zdrowotnej; doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych w Polsce i tworzenie nowych wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, zwłaszcza na wsi, gdzie ich często brak oraz masowe budowanie ścieżek rowerowych w całej Polsce, zwłaszcza przy ruchliwych drogach i ulicach,
– edukacyjne – poprzez przesunięcie środków marnotrawionych przez ministerstwa na agitację partyjną, w tym kompletne zredukowanie do bezwzględnego minimum środków wydawanych na zakup i wykorzystywanie setek limuzyn rządowych.
To tylko jeden z przykładów – cegiełek mogących zasilić polską oświatę z przeznaczeniem tych środków dla samorządów.
 
W tym czasie samorządom odbiera się dofinansowanie, a także np. grozi odebraniem opłaty klimatycznej w uzdrowiskach, mającej być przeznaczonej na fundusz promocji turystyki. Fundusze te powinny być przekazane dla szkolnictwa na wszystkich poziomach, bez faworyzowania uczelni wspierającej władzę.
 
Uczelnie i szkoły muszą m.in. edukować i chronić uczniów i studentów przez manipulacją socjologiczną polityków oraz w cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa militarnego Polski,
– w końcu bezpieczeństwo obronne Polski – kupowanie sprzętu w Polsce, polskich śmigłowców i inwestowanie w rozwój motoryzacji polskiej, polskich samolotów na bazie Irydy oraz w racjonalne projekty zbrojeniowe z wykorzystaniem polskiego przemysłu oraz zabezpieczać się, przewidywać, opracowywać scenariusze zagrożeń i budować faktyczne i efektywne porozumienie z sąsiadami.
 
Musimy żyć Wszyscy w zgodzie w Kraju i z sąsiadami, wyciągać do nich rękę i współpracować oraz w poszanowaniu zwierząt i środowiska naturalnego, a także z możliwością praktykowania religii bez polityki i wielkiej finansjery skrywającej się za Krzyżem, z szacunkiem do Kościoła, lecz z kompletnym rozliczeniem pedofilii, afer i przestępstw finansowych.
 
W obliczu dramatycznego zmniejszania się populacji Polski, jako najwyższy priorytet musimy dbać o Rodzinę poprzez stworzenie realnych warunków do zakładania Rodzin, co gwarantuje jedynie bezpieczeństwo, którego brak. Potrzebujemy bezpiecznej i przepełnionej jednością oraz szacunku Polski. Mamy JEDEN NARÓD i JEDNĄ POLSKĘ!
 
Zamiast myśleć o interesie partii rządzącej, trwoniącej majątek Polski, myślmy o całym narodzie, żyjmy w zgodzie i pracujmy dla jego dobra. Przede wszystkim wybierzmy Wspólne Dobro dla wszystkich grup społecznych.
 
Z najszczerszymi wyrazami szacunku,
 
Adam Lech Janowski
 
* * *Wybory Trzaskowski Duda Bosak Hołownia Kosiniak Biedroń Żółtek TVPIS prezydenckie prezydenta