Działanie na szkodę Polski, zmniejszenie siły obronności, mocy polskiego wojska i morale. Rząd PO-PSL podpisał umowę na 13 mld zł i 50 śmigłowców, PIS ją zerwał i podpisał na ok. 1 mld zł i 8 helikopterów. / Brudna Wojna Napaść Putina Hitlera Stalina

Nie tylko gospodarczo rząd polski współpracuje z Kremlem. Wystarczy wspomnieć np. ile nowoczesnych śmigłowców kupiliśmy od wielu lat. W zamian za to posiadamy kilkudziesięcioletnie maszyny. Umowa z 2015 za rządów PO-PSL przewidywała zakup 50 nowoczesnych śmigłowców, de facto mających być wyprodukowanych w Polsce.

Czy dalej chcieliby Państwo latać lub bronić kraju takim sprzętem czy dawno temu zakupilibyście nowe, np. produkowane w Polsce, uznzne na świecie Sikorsky Black Hawk, których lata już 4000 w różnych krajach?

W 2019 r. trafiło na polskie wyposażenie “aż” 4 Black Hawki, a w grudniu 2021 podpisano umowę na kolejne “aż” 4 na kwotę uwaga! jedynie 683 mln zł (!). Przypomnijmy, że umowa za rządu PO-PSL na Caracale (Airbus Helicopter), która została zerwana przez rzad PIS obejmowa finalnie 50 śmigłowców na kwotę ponad 13,4 mld zł (3,13 mld euro).
Zatem odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie, dlaczego tak mało 8 przeciw 50? Do tego dochodzą wątpliwości o wyposażenie bojowe zamówionych śmigłowców.

Zgodnie z umową 50 śmigłowców dziś byłoby już dostarczonych. Kolejne możliwe, że rząd PO-PSL, gdyby się utrzymał przy władzy, by zamówił, gdyż potrzeby są znacznie większe.

Oferta Airbus obejmowała stworzenie jedynego w Polsce państwowego zakładu produkcji (wraz WZL-1 i zupełnie nowym zakładem) z 90% udziałów dla Polski, co więcej z możliwością eksportu Caracali na inne rynki – identycznych jak produkowane we Francji i stworzeniem 6000 miejsc pracy i zabezpieczeniem zdolności obronnych kraju na min. 30 lat. Dodajmy, że Airbus produkuje już w Polsce, w Warszawie cześć kadłubów do samolotów Airbus i CASA.

W 2015 roku budżet MON został zmniejszony o 200 mln zł, jak poinformował wtedy Bartłomiej Misiewicz – ówczesny wstydliwy symbol Ministerstwa Obrony Narodowej. Choć nie zmieniło się prawie nic, poza jego schowaniem się w cień. Przykładów działania na szkodę Polski jest więcej.

UA

Не тільки польський уряд економічно співпрацює з Кремлем. Досить згадати, наприклад, скільки сучасних вертольотів ми купили за багато років. Натомість ми маємо машини, яким кілька десятків років. Угода 2015 року в рамках уряду PO-PSL передбачала закупівлю 50 сучасних гелікоптерів, які де-факто виготовлятимуться в Польщі.
Чи хотіли б Ви продовжувати літати або захищати країну з таким обладнанням, чи давно б придбали нове, наприклад, польського виробництва, всесвітньо відомий Sikorsky Black Hawk, якому в різних країнах уже 4000 років?
У 2019 році до польської техніки додали «4» Black Hawks, а в грудні 2021 року підписали контракт ще на «цілих» 4 на суму уваги! лише 683 млн (!) злотих. Нагадаємо, що розірваний урядом PIS контракт для уряду PO-PSL на Каракале (Airbus Helicopter) нарешті охопив 50 вертольотів на суму понад 13,4 млрд злотих (3,13 млрд євро).
Тож дайте відповідь на своє запитання, чому так мало 8 проти 50? Крім того, є сумніви щодо бойового оснащення замовлених вертольотів.
Згідно з контрактом, вже сьогодні буде поставлено 50 вертольотів. Інша ймовірність, що уряд PO-PSL, якби залишився при владі, наказав би, бо потреби набагато більші.
Пропозиція Airbus включала створення єдиного державного виробничого заводу в Польщі (разом з WZL-1 і повністю новим заводом) з 90% акцій для Польщі, крім того, з можливістю експорту Каракала на інші ринки – ідентично вироблені у Франції та створюючи 6000 робочих місць та забезпечуючи обороноздатність країни на хв. 30 років. Додамо, що Airbus вже виробляє в Польщі, у Варшаві, деякі фюзеляжи для літаків Airbus і CASA.
У 2015 році бюджет Міністерства національної оборони було скорочено на 200 мільйонів злотих, як повідомив тоді Бартломієй Місевич – тодішній бентежний символ Міністерства національної оборони. Хоча майже нічого не змінилося, крім того, що він ховається в тіні. Є більше прикладів дії на шкоду Польщі.
BY
Не только польское правительство экономически работает с Кремлем. Все, что вам нужно сделать, это упомянуть, например, сколько современных вертолетов куплено много лет. В ответ у нас есть несколько десятков лет машин. Соглашение с 2015 года для правительств PO-PSL предусматривало для покупки 50 современных вертолетов, де-факто быть произведенным в Польше.
Хотели бы вы летать или защищать свою страну с таким оборудованием или давным-давно, вы бы купили новые, например, произведенные в Польше, мир в мире Сикорский Черный Ястреб, который уже 4000 в разных странах?
В 2019 году он отправился на польское оборудование «до 4 чрных явистов, а в декабре 2021 год был подписан контракт на следующий« до 4 на сумму внимания! Только 683 миллиона (!). Напомним, что договор на правительство PO-PSL по правительству CARACALE (вертолет Airbus), который был нарушен правительством ПИС, наконец, 50 вертолетов на сумму на сумму 13,4 млрд. Долл. США (3,13 млрд.).
Итак, вы отвечаете на ваш вопрос, почему так мало 8 против 50? Кроме того, сомнения о боевом оборудовании заказали вертолеты.
Согласно договору, 50 вертолетов будут доставлены сегодня. Другим возможным возможным, что правительство PO-PSL, если он поддерживался при власти на заказ, потому что потребности намного больше.
Предложение Airbus включало создание единственного государственного производственного завода в Польше (наряду с резолюцией и совершенно новым заводом) от 90% акций для Польши, кроме того, с возможностью каракали на другие рынки – идентичные, как произведены в Франция и создание 6000 рабочих мест и защита потенциала оборонительной страны на минуту. 30 лет. Добавьте, что Airbus уже производит в Польше, в Варшаве, часть корпуса для самолета Airbus и Casa.
В 2015 году бюджет Министерства сократился на 200 миллионов PLN, так как объявил Бартломядвие провисскийiewicz, а затем постыдный символ Министерства национальной обороны. Хотя почти ничего не изменилось, кроме его скрытых в тени. Примеры действия на ущерб Польши больше.
EN
It is not only the Polish government that cooperates economically with the Kremlin. It is enough to mention, for example, how many modern helicopters we have bought for many years. In return, we have machines that are several dozen years old. The 2015 agreement under the PO-PSL government provided for the purchase of 50 modern helicopters, de facto to be manufactured in Poland.
Would you like to continue to fly or defend the country with such equipment or would you buy new ones a long time ago, e.g. produced in Poland, world-renowned Sikorsky Black Hawk, which are already 4000 years old in different countries?
In 2019, “4” Black Hawks were added to Polish equipment, and in December 2021, a contract was signed for another “as many as” 4 for the amount of attention! only PLN 683 million (!). Let us recall that the contract for the PO-PSL government on Caracale (Airbus Helicopter), which was broken by the PIS government, finally covered 50 helicopters for the amount of over PLN 13.4 billion (EUR 3.13 billion).
So answer your question, why is there so little 8 against 50? In addition, there are doubts about the combat equipment of the ordered helicopters.
According to the contract, 50 helicopters would already be delivered today. Another possibility is that the PO-PSL government, if it remained in power, would order, because the needs are much greater.
The offer of Airbus included the creation of the only state-owned production plant in Poland (along with WZL-1 and a completely new plant) with 90% of shares for Poland, moreover, with the possibility of exporting Caracala to other markets – identical to those produced in France and creating 6,000 jobs and securing the capacity country’s defenses for min. 30 years. Let us add that Airbus is already producing in Poland, in Warsaw, some fuselages for Airbus and CASA planes.
In 2015, the budget of the Ministry of National Defense was reduced by PLN 200 million, as reported then by Bartłomiej Misiewicz – the then embarrassing symbol of the Ministry of National Defense. Though almost nothing has changed, except for his hiding in the shadows. There are more examples of acting to the detriment of Poland.
Inowrocław Inowroclaw #Inowrocław #Inowroclaw #PolishArmy #wojskopolskie Bydgoszcz Toruń Warszawa Kraków Łódź Szczecin Gdańsk Poznań Katowice Lublin Lwów Kijów Dniepropetrowsk Charków Mińsk Wilno Kowno Brześć granica Talin Ryga Berlin
Rosja – państwo terrorystyczne, tak pisaliśmy w 2017 roku, dokonuje terroryzmu: np. na Ukrainie, w Syrii i Gruzji. Росія – терористична держава, у 2017 році ми писали про те і здійснює тероризм: наприклад, в Україні, Сирії та Грузії. Putin stop war now in Ukraine! Charków (Харків) Odessa (Одеса) Dniepr (Дніпро) Donieck (Донецьк) Zaporoże (Запоріжжя) Lwów (Львів) Krzywy Róg (Кривий Ріг) Mikołajów (Миколаїв) Sewastopol (Севастополь) Kijów (Київ) Makiejewka (Макіївка) Gorłówka (Горлівка) Ługańsk (Луганськ) Apple Pay Azov Kharkiv Babyn Yar Holocaust Олександрія Олександрівськ Олешки Алчевськ Алмазна Алупка Алушта Амвросіївка Ананьїв Андрушівка Антрацит Апостолове Арциз Армянськ Авдіївка Бахчисарай Бахмач Бахмут Балаклія Балта Бар Баранівка Барвінкове Баштанка Батурин Белз Бердянськ Бердичів Берегове Берестечко Березань Березівка Березне Бершадь Берислав Біла Церква Білгород-Дністровський Білопілля Біляївка Білогірськ Білозерське Білицьке Благовіщенське Бобровиця Бобринець Богодухів Богуслав Боярка Боково-Хрустальне Болехів Болград Борщів Борислав Бориспіль Борзна Бібрка Брянка Броди Бровари Бережани Буча Бучач Бунге Бурштин Буринь Буськ Харцизьк Харків Херсон Хмельницький Хмільник Хотин Ходорів Хорол Хоростків Хрустальний Христинівка Хуст Хрестівка Хирів Чуднів Чорнобиль Чорноморськ Часів Яр Чигирин Черкаси Чернігів Чернівці Червоноград Чоп Чортків Чугуїв Чистяко́ве Дубровиця Дебальцеве Деражня Дергачі Дніпро Дніпрорудне Добромиль Добропілля Докучаєвськ Долина Долинська Довжанськ Донецьк Дрогобич Дружба Дружківка Дубляни Дубно Дунаївці Джанкой Енергодар Євпаторія Фастів Генічеськ Глиняни Глухів Городок Городок Гадяч Гайсин Гайворон Галич Герца Гірник Гірське Глобине Гнівань Гола Пристань Голубівка Горішні Плавні Горохів Городенка Городня Городище Гребінка Гуляйполе Умань Ічня Іллінці Іловайськ Інкерман Ірміно[8] Ірпінь Іршава Івано-Франківськ Ізюм Ізмаїл Яготин Ялта Ямпіль Яремче Ясинувата Яворів Єнакієве Южне Южноукраїнськ Каховка Кадіївка Кагарлик Новий Калинів Калинівка Кальміуське Калуш Кам’янка Кам’янець-Подільський Камінь-Каширський Кам’янське Кам’янка-Бузька Кам’янка-Дніпровська Канів Карлівка Керч Кіцмань Кілія Ківерці Кобеляки Кодима Коломия Комарно Конотоп Костянтинівка Копичинці Корюківка Коростень Коростишів Корсунь-Шевченківський Корець Косів Костопіль Ковель Козятин Краматорськ Красилів Красногорівка Красноград Красноперекопськ Кремінна Кропивницький Кролевець Кременець Кременчук Куп’янськ Курахове Кипуче Липовець Лисичанськ Любомль Люботин Ладижин Ланівці Лебедин Лохвиця Лозова Лубни Луцьк Лутугине Лиман Малин Мала Виска Марганець Маріуполь Мар’їнка Мелітополь Мена Мерефа Миколаїв Миргород Миронівка Міусинськ Могилів-Подільський Молочанськ Молодогвардійськ Монастириська Монастирище Моршин Моспине Великі Мости Мостиська Мукачевo Миколаївка Мирноград Надвірна Нетішин Немирів Ніжин Нікополь Носівка Нова Каховка Нова Одеса Новоазовськ Новодністровськ Новодружеськ Новгород-Сіверський Новоград-Волинський Новогродівка Новояворівськ Новомосковськ Новомиргород Новоселиця Новоукраїнка Нововолинськ Новий Буг Новий Розділ Обухів Охтирка Очаків Одеса Олевськ Оріхів Остер Острог Овруч Павлоград Перечин Переяслав Перещепине Перевальськ Першотравенськ Первомайський Петрово-Красносілля Підгородне Первомайськ Первомайськ Південне П’ятихатки Почаїв Підгайці Подільськ Погребище Покров Покровськ Пологи Полонне Полтава Помічна Попасна Прилуки Приморськ Прип’ять Привілля Перемишляни Пустомити Путивль Пирятин Рахів Радомишль Радехів Радивилів Рава-Руська Рені Родинське Рогатин Ромни Ровеньки Роздільна Рожище Рівне Рубіжне Рудки Ржищів Саки Самбір Сарни Судова Вишня Селидове Семенівка Середина-Буда Сєвєродонецьк Сіверськ Скадовськ Скалат Сколе Сквира Славута Славутич Слов’янськ Сміла Снігурівка Сновськ Сокаль Сокиряни Соледар Сорокине Соснівка Старобільськ Старокостянтинів Старий Крим Старий Самбір Стебник Сторожинець Стрий Суходільськ Судак Суми Сімферополь Синельникове Шахтарськ Шаргород Щастя Щолкіне Шепетівка Шостка Шпола Шумськ Снятин Сніжне Тальне Тараща Тернопіль Татарбунар Таврійськ Феодосія Теплодар Тернівка Тетіїв Тячів Тлумач Токмак Торецьк Теребовля Тростянець Трускавець Тульчин Турка Тисмениця Угнів Українка Українськ Устилуг Узин Ужгород Валки Вараш Василівка Васильків Вашківці Ватутіне Верхівцеве Верхньодніпровськ Вилкове Вільнянськ Вільногірськ Вінниця Винники Володимир Вовчанськ Волноваха Волочиськ Ворожба Вознесенівка Вознесенськ Вугледар Вуглегірськ Виноградів Вишневе Вишгород Вижниця Заліщики Залізне Запоріжжя Ізяслав Заставна Заводське Збараж Зборів Здолбунів Зеленодольськ Зіньків Золочів Золотоноша Зміїв Знам’янка Золоте Зоринськ Зугрес Звенигородка Зимогір’я Жашків Жданівка Жмеринка Жовква Жовті Води Жидачів Житомир