Zróżnicowana dieta – podstawą zdrowia. Dieta wegańska/wegetariańska – cz. 1 Pomidory ich rola w mocnych kościach, zdrowych oczach, na serce i włosy, obniżają ciśnienie

Kształt warzywa – kształt organu ciała: Pomidor przypomina serce i oko, a w przekroju – przekrój kości, a nawet włosa! Zaczynamy:

Pomidory zawierają duże ilości substancji zwanej likopenem, która może być powiązana ze zmniejszeniem ryzyka raka, chorób serca i związanych z wiekiem chorób oczu.

Likopen jest naturalnym związkiem chemicznym i przeciwutleniaczem,

Pomidory pomagają naprawić szkody spowodowane paleniem.

Kwas kumarowy i kwas chlorogenowy zawarte w pomidorach chronią organizm przed czynnikami rakotwórczymi powstającymi z dymu papierosowego.

Pomidory zawierają prawie połowę zalecanego dziennego spożycia witaminy C.

SERCE

Pomidory są dobre dla serca. Witamina B i potas w pomidorach mogą pomóc obniżyć poziom cholesterolu, a tym samym obniżyć ciśnienie krwi.

OCZY I WŁOSY

Pomidory mogą pomóc poprawić włosy i oczy. Witamina A pomaga zachować lśniące, mocne włosy, a także zapobiega ślepocie.

KOŚCI

Pomidory pomagają w utrzymaniu mocnych kości.

Zawierają korzystne ilości wapnia i witaminy K, które są kluczowe we wzmacnianiu i wykonywaniu drobnych napraw kości i tkanki kostnej.

JAK SPOŻYWAĆ?

Pomidor dobrze jest spożywać podgrzewany lub skropiony olejem.

  • Jedz sos pomidorowy, pastę pomidorową lub zupę pomidorową – wszystkie zawierają podgrzewane źródła likopenu.
  • Skropić oliwą świeże pomidory. Oliwa z oliwek to zdrowy tłuszcz, który pomoże wchłonąć składniki odżywcze zawarte w pomidorach.
  • Połącz pomidory z innymi warzywami bogatymi w przeciwutleniacze, aby uzyskać jak najwięcej z posiłku, na przykład w świeżej sałatce lub salsie.
  • Pamiętaj, aby skontaktować się ze swoim lekarzem lub dietetykiem, aby dowiedzieć się, czy włączenie pomidorów do diety jest dla Ciebie odpowiednie lub aby dowiedzieć się, czy masz alergię pokarmową.

 

The shape of a vegetable – the shape of a body organ: A tomato resembles a heart and an eye, and in cross-section – a cross-section of a bone and even a hair! Let’s start:

Tomatoes contain high amounts of a substance called lycopene, which may be linked to a reduced risk of cancer, heart disease, and age-related eye disease.

Lycopene is a natural chemical compound and antioxidant,

Tomatoes help repair the damage caused by smoking.

Coumaric acid and chlorogenic acid contained in tomatoes protect the body against carcinogens arising from cigarette smoke.

Tomatoes contain almost half of the recommended daily intake of vitamin C.

HEART

Tomatoes are good for the heart. The vitamin B and potassium in tomatoes can help lower cholesterol and thus lower blood pressure.

EYES AND HAIR

Tomatoes can help improve your hair and eyes. Vitamin A helps maintain shiny, strong hair and also prevents blindness.

BONES

Tomatoes help keep bones strong.

They contain beneficial amounts of calcium and vitamin K, which are crucial in strengthening and performing minor repairs to bones and bone tissue.

HOW TO EAT?

Tomato is good to eat heated or drizzled with oil.

Eat tomato sauce, tomato paste or tomato soup – they all contain heated sources of lycopene.
Drizzle fresh tomatoes with olive oil. Olive oil is a healthy fat that will help absorb the nutrients in tomatoes.
Combine tomatoes with other antioxidant-rich vegetables to get the most out of your meal, such as in a fresh salad or salsa.
Be sure to check with your doctor or nutritionist to find out if including tomatoes in your diet is right for you, or to find out if you have a food allergy.